Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Partnerství kantonu St. Gallen a Libereckého kraje

Dohoda Libereckého kraje a švýcarského kantonu St. Gallen o regionální spolupráci byla podepsána v říjnu 2001. Navázala tak na již existující činnost organizace Kooperace St. Gallen – Liberec ČR. Oba partneři se v ní zavázali prohlubovat vzájemné vztahy prostřednictvím intenzivní spolupráce mezi úřady, institucemi a podniky obou regionů. Za hlavní priority své činnosti si vybrali především oblasti hospodářského a regionálního rozvoje, zemědělství, životního prostředí a dopravy, stranou jejich zájmu ale nezůstaly ani další důležitá témata jako vzdělávání, sociální péče nebo cestovní ruch.

Youtube video

Kanton Sankt Gallen (doslovný český a zastaralý název je Svatý Havel), zpravidla a převážně uváděno oficiální zkráceninou St. Gallen, je kanton na severovýchodě Švýcarska, pojmenovaný po své metropoli městě Sankt Gallenu. Je ohraničen Bodamským jezerem na severu a na východě tokem Rýna, který tvoří hranici s Rakouskem a Lichtenštejnskem. Na jihu kanton Sankt Gallen hraničí s kantony Graubündenem, Glarusem a Schwyzem. Západně leží kantony Curych a Thurgau. Kanton Sankt Gallen svým územím zcela obklopuje oba Appenzelské polokantony Appenzell Innerrhoden a Appenzell Ausserrhoden. Hlavní řeky protékající tímto kantonem jsou Rýn, Thur, Linth a Seez. Povrch se liší, jak nížiny podél Rýna a Bodamského jezera přechází v hornaté oblasti na jihu. Jedna čtvrtina země je pokryta lesy a více než polovina alpinskými pastvinami. Zemědělská aktivita se skládá převážně z hospodářství mlékárenské výroby a chovu dobytka v hornatých oblastech. V nížinách převažuje produkce vinné révy a ovoce, ale také smíšené zemědělství. Průmyslová odvětví tohoto kantonu zahrnují výrobu optického zboží, pyrotechniky, chemikálie a farmaceutika. Důležitou roli v mnoha resortech hraje turismus. Příkladem jsou lázně v Bad Ragaz a velké možnosti sportovního vyžití v zimním období.

Životní prostředí

Zástupci obou regionů se při svých setkáních zaměřili zejména na problematiku odpadového hospodářství, udržení čistoty ovzduší, ochrany vodních toků nebo financování projektů životního prostřední. Švýcarští hosté se při svých návštěvách např. zajímali o systém nakládání s odpady v Liberci nebo problematikou sanací a ochrany podzemních zdrojů pitné vody ve Stráži pod Ralskem. Při zatím poslední návštěvě zástupců Libereckého kraje v kantonu St. Gallen byla velká pozornost věnována projektu revitalizace toku Alpského Rýna.

Zemědělství

Při návštěvách kantonu St. Gallen se zemědělci a zástupci potravinářského průmyslu z Libereckého kraje seznámili např. se zemědělskými rodinnými podniky, základními principy alpského hospodářství nebo ve Švýcarsku velmi rozšířenou agroturistikou. Švýcarští hosté zase při návštěvách Libereckého kraje navštívili drobné farmáře, kteří zpracovávají mléko a vyrábějí sýry. Dalšími oblastmi, kterým se dostalo pozornosti na obo stranách, bylo např. lesnictví a myslivost.

Doprava

Vzájemná výměna zkušeností se týkala především témat dopravní obslužnosti, bezpečnosti silničního provozu a správy a údržby pozemních komunikací. Velké pozornosti se dostalo především způsobu zajišťování zimní údržby silnic v Libereckém kraji a kantonu St. Gallen. Mezi oběma partnery se také diskutovalo zákonné zázemí a financování veřejné dopravy v obou regionech, způsob objednávání a provádění jízdních řádů nebo projekty přeshraniční veřejné dopravy.  

Regionální rozvoj

Hlavními diskutovanými tématy v oblasti regionálního rozvoje byly finanční aspekty a strategie trvalého rozvoje na regionální úrovni, vtažení veřejnosti do rozhodovacích procesů, rozvoj venkovských oblastí a různorodé druhy podpory malých a středních podnikatelů. Stranou zájmu nezůstaly ani podmínky pro podnikání v partnerských regionech. Diskutovala se problematika investičních pobídek, průmyslových zón, cen pozemků a pronájmů nebo daní pro podnikatelské subjekty a fyzické osoby.  

Švýcarské jaro

U příležitosti 20. výročí vzniku ČR připravilo v březnu 2013 Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze multižánrový projekt Švýcarské jaro. V jeho rámci se v Liberci konalo hned několik akcí – výstava fotografií „Dojmy ze Švýcarska“, přednáška „Křížem krážem Švýcarskem“ a konference na téma demokracie v prostorách TUL.

Povodně 2010

Partneři z kantonu St. Gallen přispěli Libereckému kraji na konto Povodně částkou ve výši 25.000,- CHF.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky