Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Neuzavřená dohoda

  • Gotland (Švédsko)
  • Marche (Italská republika)
  • Asuán (Egyptská arabská republika)
  • Prešovský samosprávný kraj (Slovenská republika)

Gotland (Švédsko)

Geneze spolupráce:

Na konci roku 2006 Liberecký kraj obdržel z velvyslanectví ČR ve Stockholmu informaci, že švédský region Gotland hledá partnera v České republice. Po jednáních gotlandské strany na české ambasádě vyplynulo, že Liberecký kraj je tím regionem, který gotlandskou reprezentaci zaujal (našly se společné prvky, např. důraz na cestovní ruchu obou regionů). Na počátku roku 2007 došlo k první oficiální komunikaci s paní Samuelsson, guvernérkou regionu, která zaslala nabídku na spolupráci, včetně návrhů na oblasti, kterými by se spolupráce mohla zabývat: vzdělávání, turistika, historie, životní prostředí, zemědělství, podnikání, místní správa, kulturní výměna. V červenci 2007 došlo k prvnímu oficiálnímu kontaktu politických představitelů obou regionů – jednání proběhla v Gotlandu. Technická univerzita Liberec je v kontaktu s univerzitou ve Visby, dochází k výměně zkušeností. v roce 2008 liberecký kraj navštívili zástupci regionu v čele s guvernérkou, paní Marianne Samuelsson. ve dnech 3.-5. září měli možnost setkat se s řadou významných představitelů, ať už z oblasti politické, komerční či umělecké.

Současný stav:

Dne 23. 11. 2009 byl paní Samuelsson poslán dopis hejtmana LK na oživení spolupráce, ta však na dopis nereagovala.  Od 1. 1. 2010 v regionu proběhly volby, do funkce guvernérky byla zvolená nová představitelka paní Cecilia Shelin Sejdegard. Ta byla prostřednictvím dopisu hejtmana pozvána na Krajské slavnosti, paní guvernérka pozvání nepřijala.

Oficiální webové stránky Gotlandu:                           

https://www.gotland.se/

Marche (Italská republika)

Geneze spolupráce:

V květnu roku 2010 navštívila Liberecký kraj italská delegace z přímořského městečka San Benedetto del Tronto z province Marche vedená starostou panem Giovannim Gasparim. Ten vyslovil hluboký zájem o spolupráci s Libereckým krajem, zejména v oblasti cestovního ruchu, kultury a v oblasti zemědělství. Italská strana koncem roku 2010 poslala hejtmanovi oficiální pozvání k návštěvě regionu Marche a městečka San Benedetto del Tronto. V březnu 2011 se uskutečnila návštěva delegace Libereckého kraje v regionu Marche. Byla dohodnuta spolupráce turistických a gastronomických zařízení a cestovních agentur České republiky a Itálie. V sídle sdružení průmyslových podniků Confidustria Ascoli Piceno se za účasti prezidenta sdružení Bruna Bucciarelliho konalo rovněž setkání s podnikateli. Velká účast zástupců průmyslu potvrdila zájem o přímé investice do Libereckého kraje z nejrůznějších odvětví průmyslu. 12. května 2011 prezentovalo italské San Benedetto del Tronto za účasti členů rady kraje své přírodní bohatství. Setkání připravila Italsko-česká obchodní a průmyslová komora ve spolupráci se Svazem obchodu, cestovního ruchu a služeb Confcommercio v San Benedettu del Tronto, starostou města San Benedetto del Tronto a Libereckým krajem. V roce 2012 byl plánován podpis smlouvy o partnerství mezi oběma regiony.

Současný stav:

Italská strana se odmlčela, protože navázala spolupráci s jiným krajem v České republice.

Oficiální webové regionu Marche:                           

https://www.regione.marche.it/

Asuán (Egyptská arabská republika)

Geneze spolupráce:

Hejtman Stanislav Eichler a členové rady kraje jednali 14. prosince 2010 v sídle Libereckého kraje s  J. E. Amal Mostafou K. Mourad, toho času egyptskou velvyslankyní v ČR. Na programu byl návrh egyptské velvyslankyně navázat spolupráci mezi Libereckým krajem a egyptskou provincií Asuán.

Možnosti budoucí spolupráce:

  • školství (šperkařské vzdělávání) - zejména šlo již o konkrétní návrh spolupráce SUPŠ v Turnově a veřejnou uměleckou školou v Asuánu
  • kultura a léčebná turistika
  • ekonomika
  • zemědělství
  • využívání přírodních zdrojů
  • investice

Na závěr jednání se obě delegace shodly, že připraví „Memorandum pochopení a spolupráce“. Liberecký kraj obdržel od guvernéra Asuánu oficiální zvací dopis k návštěvě této provincie.

Současný stav:

Oddělení tiskové a vnějších vztahů doporučilo v roce 2012 zvážit pokračování spolupráci v oblasti školství. V případě spolupráce by mohlo hrozit „zcizení“ know-how. Komunikace ustrnula díky občanské situaci v zemi. Egyptskou stranou jsme již od té doby nebyli kontaktováni.

Prešovský samosprávný kraj (Slovenská republika)

Geneze spolupráce:

Na území Slovenské republiky ve dnech 20.–21. listopadu 2004 proběhla ničivá vichřice. Liberecký kraj daroval Prešovskému samosprávnému kraji na obnovu vichřicí zničených Tater finanční dar ve výši 500 tis. Kč. Stalo se tak při slavnostním podpisu darovací smlouvy v Prešově mezi hejtmanem Petrem Skokanem a předsedou Prešovského kraje Petrem Chudíkem. Tímto momentem vzniklo jakési pouto mezi Libereckým krajem a Prešovským krajem a v průběhu let dochází k občasným společným aktivitám.

Současný stav:

Spolupráce s tímto regionem vždy patřilo mezi málo intenzivní, spočívalo především v pozývání na akce Libereckého kraje. Momentálně kontakty nepokračují.

Oficiální webové stránky Prešovského samosprávného kraje:

https://www.po-kraj.sk/sk/

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky