Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Uzavřená dohoda

  • Valle d´Aosta (Itálie)
  • Orenburská oblast (Ruská federace)
  • Møre og Romsdal (Norské království)
  • Ha Tinh (Vietnamská socialistická republika)
  • Bursa (Turecká republika)

Valle d´Aosta (Itálie)

Geneze spolupráce:

V průběhu dubna 2005 Liberecký kraj obdržel nabídku na spolupráci s italským regionem Valle d´Aosta prostřednictvím pana J. Slavíka, tehdejšího Rady Velvyslanectví ČR v Říme,  a to ve spolupráci s tehdejším velvyslancem ČR v Itálii L. Sečkou. Rada kraje se rozhodla, že komunikaci s tímto regionem zahájíme. V jednání byla i spolupráce s italským regionem Liguria, nebo Trentino Alte- Adige. V rámci hodnotícího procesu, srovnání společných znaků s Libereckým krajem atd., byl pro navázání spolupráce vybrán právě region Valle d´Aosta.

V srpnu 2005 (první kontakt s italskou regionální správou) Liberecký kraj obdržel korespondenci s návrhy na první oficiální setkání představitelů obou regionů, společně s návrhy spolupráce (strukturální fondy, např. Interreg, předvstupní fondy atd., cestovní ruch, zkušenosti z oblasti fungujícího Euroregionu Nisa, ekonomika regionu (export, import, ekonomické aktivity). Řada setkání a spolupráce v řadě oblastí vyústila dne 11. října 2007 v oficiální podpis Dohody o spolupráci mezi autonomním regionem Valle d’Aosta a Libereckým krajem. Dokument podepsal hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan a prezident italského regionu Valle d´Aosta pan Luciano Caveri v Bruselu v rámci akce Open Days.

Současný stav:

Změna nastala nástupem nového prezidenta regionu v květnu 2008, od té doby spolupráce začala stagnovat. Dne 17. května 2010 oddělení tiskové a vnějších vztahů oslovilo italský region dopisem hejtmana s konkrétními detailními návrhy další spolupráce mezi oběma regiony v oblasti cestovního ruchu, památkové péče, archeologie, kultury, v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, paliativní a hospicové péče, v oblasti životního prostředí, aj. Na tento dopis italská strana nereagovala.

Oficiální webové stránky regionu Valle d´Aosta:

www.regione.vda.it

Orenburská oblast (Ruská federace)

Geneze spolupráce:

V únoru 2007 zástupci ruské strany poprvé oficiálně navštívili Českou republiku v rámci oslav 250. výročí povýšení Nového Boru na město. Město Nový Bor pak našlo v Orenburské oblasti nové partnerské město Mědnogorsk a podpis dohody obou měst se uskutečnil dne 16. června 2007 v Mědnogorsku. Na žádost pozvání orenburské delegace byla sestavena delegace zástupců z Libereckého kraje, aby se seznámila s možnostmi spolupráce na regionální úrovni. Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Orenburskou oblastí byla podepsána 24. května 2012.

Vypovězení spolupráce

Z důvodu napadení Ukrajiny ozbrojenými silami Ruské federace dne 24. února 2022 přerušil Liberecký kraj veškeré kontakty se subjekty na území Ruské federace a memorandum 1. března 2022 vypověděl.

Memorandum o spolupráci

Návrh na ukončení memoranda

Ukončení spolupráce

Møre og Romsdal (Norské království)

Geneze spolupráce:

Spolupráce vznikla na základě kontaktů hlavního města kraje Molde a České Lípy, tedy z úrovně měst se partnerství rozšířilo na úroveň regionů. 28. listopadu 2001 podpis „Dohody mezi Libereckým krajem a krajem  Møre og Romsdal o regionální spolupráci a přenosu know – how“. Dohodu podepsal Pavel Pavlík, hejtman Libereckého kraje, a Ole Eimund Øverland, hejtman Møre og Romsdal.

Současný stav:

Norský region již uplatňuje jinou zahraniční politiku, specializuje se více na regiony, které „pomoc“ zahraničního partnera skutečně a reálně potřebují, proto byla spolupráce ukončena.

Oficiální webové stránky regionu Møre og Romsdal:

https://mrfylke.no/

Ha Tinh (Vietnamská socialistická republika)

Geneze spolupráce:

V roce 22. 4. 2009 byl dokument Dohoda o spolupráci mezi krajem Ha Tinh a Libereckým krajem schválen a podepsán na obou stranách.

Současný stav:

Rozvíjení a udržování spolupráce je vzhledem k vzdálenosti regionů a odlišnosti kultur složitá, proto nastala stagnace. Naposledy bylo plánováno pozvání politických zástupců vietnamské delegace do Libereckého kraje, které se mělo konat v první polovině roku 2011. Na tomto setkání měla proběhnout jednání o další možné spolupráci mezi oběma regiony. Setkání se nekonalo.

Oficiální webové stránky provincie Ha Tinh:

https://hatinh.gov.vn/

Bursa (Turecká republika)

Geneze spolupráce:

Dne 6. 10. 2010 navštívila turecká delegace z provincie Bursa vedená guvernérem Şahabettin Harputem Liberecký kraj. Delegace jednala s Lidií Vajnerovou, statutární náměstkyní hejtmana, a členem rady kraje Pavlem Novákem převážně o spolupráci v oblasti cestovního ruchu a kultury. Delegace navštívila Ještěd, Ústav zdravotnických studií na Technické universitě, Traumacentrum v Krajské nemocnici Liberec a sklářskou školu v Železném Brodě. 

Během návštěvy delegace provincie Bursa v Libereckém kraji (31. října – 1. listopadu 2011) podepsala v zastoupení hejtmana náměstkyně Lidie Vajnerová za Liberecký kraj Memorandum o spolupráci s tureckou provincií Bursa (1. listopadu 2011). Za tureckou stranu memorandum parafoval guvernér provincie Sahabettin Harput. Guvernér ocenil vstřícnost českých podnikatelů a zájem o spolupráci s jejich protějšky v provincii. Na prvních setkáních s podnikateli Libereckého kraje se ukázalo, že spolupráce může být oboustranně výhodná například v oblasti textilu a nanovláken, lázeňství a cestovního ruchu.

Současný stav:

Rozvíjení a udržování spolupráce je vzhledem k odlišnosti kultur složitá, proto nastala stagnace. Naposledy bylo plánováno pozvání politických zástupců Libereckého kraje do Turecka. Setkání se nekonalo.

Oficiální webové stránky provincie Bursa:                           

http://www.bursa.gov.tr/

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky