Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu

O zastupování LK v EU

Liberecký kraj chce plně využívat všech výhod vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. K tomu potřebuje aktuální a přesné informace o dění v evropských institucích a v současné době především o přípravě pravidel čerpání evropských peněz v dalším období 2014-2020. Cílem Libereckého kraje je rovněž aktivní výměna zkušeností s dalšími evropskými regiony.

Zastupování Libereckého kraje v Evropské unii proto v sobě zahrnuje následující aktivity:

 • účast při odborných evropských debatách o aktuálních tématech, konferencích, výstavách, prezentačních akcích atd.;
 • získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony v oblastech zájmů LK;
 • spolupráce s příslušnými regiony a koordinace v rámci Evropského uskupení pro územní spolupráci (ESÚS);
 • asistenci při navázání meziregionální spolupráce mandanta, tj. monitoring nabídek ke spolupráci, vlastní iniciativa, projektová příprava a realizace apod.;
 • poskytování servisu pro práci hejtmana ve Výboru regionů, tj. příprava podkladů, analýzy projednávaných témat, příprava agendy, programu návštěvy Bruselu, doprovod, příp. tlumočení apod.;
 • sledování činnosti dalších institucí EU dle aktuálních potřeb LK, např. monitoring dění v Evropském parlamentu, Evropské komisi atd.;
 • zajištění administrativního a organizačního zázemí v Bruselu pro Liberecký kraj i jeho domácí partnery;
 • monitoring aktuálních výzev komunitárních programů a nabídek na projektovou spolupráci, včetně poskytování informací o přehledu chystaných akcí;
 • zajištění školení zaměstnanců mandanta zařazených do krajského úřadu v této oblasti;
 • organizační zajišťovaní veškerých akcí Libereckého kraje v Bruselu;
 • zajištění všech potřebných záležitostí souvisejících s pobytem zástupců nebo zaměstnanců LK v Bruselu, např. zajištění letenek, ubytování apod.

Na základě otevřeného výběrového řízení byl  pro realizaci této veřejné zakázky vybrán Euroregion Nisa, který sdružuje vedle Libereckého kraje rovněž přes 130 obcí, Krajskou hospodářskou komoru a úzce spolupracuje i s dalšími subjekty Libereckého kraje (např. Technickou univerzitou Liberec). Kontaktní osobou zodpovědnou za realizaci zakázky je Dr. Pavel Branda. 

Kontakty

Euroregion Nisa, regionální sdružení

Ing. Pavel Branda, Ph.D.
Třída 1. Máje 858/26
Liberec 3
E-mail: p.branda@ern.cz
Tel.: +420 485 340 989

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky