Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

Samostatná působnost

 1. zabezpečuje zasedání rady a zastupitelstva kraje po organizačně technické stránce
 2. spolupracuje s výbory zastupitelstva
 3. zabezpečuje podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva kraje, pořizuje z nich zápisy, zpracovává usnesení a zajišťuje jejich rozeslání, evidenci a archivaci v souladu s jednacím řádem
 4. připravuje řešení námětů z diskusních vystoupení na zasedání zastupitelstva kraje, koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva kraje
 5. vede evidenci výborů a komisí, jejich složení, statuty, zápisy a usnesení
 6. zajišťuje informační servis pro členy zastupitelstva kraje
 7. zajišťuje spolupráci s volenými orgány kraje
 8. eviduje úkoly uložené radou a zastupitelstvem kraje, sleduje a kontroluje jejich plnění
 9. vede evidenci členů zastupitelstva kraje
 10. vede evidenci směrnic rady kraje a zásad zastupitelstva kraje
 11. vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva kraje, organizuje kontrolu plnění usnesení rady a zastupitelstva kraje, vyžaduje si k tomu příslušné podklady a navrhuje radě kraje potřebná opatření
 12. podílí se na organizační přípravě návrhu na složení výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, soustřeďuje a předkládá radě kraje návrhy na jmenování a odvolání předsedů  a členů výborů a komisí
 13. zabezpečuje zpracovávání návrhů jednacích řádů orgánů kraje a návrhů jejich změn
 14. vede centrální evidenci písemností určených radě a zastupitelstvu kraje

Další činnosti odboru

Samostatná působnost

 1. koordinuje činnosti jednotlivých odborů na úseku samosprávy
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky