Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2010

 

doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. – za přispění k rozšíření duchovní vzdělanosti

Narodil se v Kryštofově údolí u Liberce. Římskokatolický kněz, teolog, filosof a inženýr, od roku 1990 farář ve farnosti Raspenava a administrátor excurrendo (dojíždějící duchovní správce) farností Hejnice a Mníšek u Liberce. Studoval teologii a filozofii na těch nejlepších univerzitách, doktorát získal na Papežské univerzitě Gregoriana a na kněze byl vysvěcen roku 1985 v Římě. Zorganizoval rekonstrukci poutní baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích a přilehlého františkánského kláštera, v němž založil Mezinárodní centrum duchovní obnovy, jehož je správcem. Na tuto rekonstrukci dokázal získat desítky milionů korun od tuzemských i zahraničních nadací, církví, státu i sponzorů. Velká část finančních prostředků byla získána také z fondu PHARE.

Luděk Vele – za významný přínos v oblasti vážné hudby

Rodák z Turnova. Absolvoval pražskou konzervatoř u profesora Jaroslava Horáčka a v posledním roce studia přijal angažmá v liberecké opeře, kde vytvořil řadu rolí českého i světového repertoáru. V roce 1983 se stal sólistou opery Národního divadla v Praze. Zde svůj repertoár obohatil o téměř všechny významné role basového oboru, jež mohla dramaturgie Národního divadla poskytnout. Vedle svého mistrovsky propracovaného Vodníka, Kecala a Leporella mimo jiné nastudoval Chrudoše ve Smetanově Libuši, Palouckého v Hubičce, Marbuela ve Dvořákově Čertovi a Káče, titulní roli Donizettiho Dona Pasquala, Barona Ochse ve Straussově Růžovém kavalírovi a mnoho dalších. Za své výjimečné výkony v rolích Chrudoše a Barona Ochse byl pan Luděk Vele v letech 1995 a 1996 oceněn Cenami Thálie.

PhDr. Tomáš Edel – in memoriam – za významný přínos v oblasti historie

Narodil se 3. října 1951 v Praze. V roce 1980 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy – obor Národopis. Působil v Národním muzeu, byl středoškolským profesorem a od roku 1985 působil jako ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu, kde roku 1991 odkryl rozsáhlé stavební pozůstatky pozdně románské johanitské komendy. Věnoval se dějinám johanitského řádu, středověké šablonové malbě, problematice lidové architektury a historii Podještědí. Je autorem mnoha monografií jako například Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil, Českodubsko v památkách 12. – 20. století, Legionáři z Českodubska, nebo Podještědí v Hitlerově třetí říši. Ve svých nedožitých 59 letech nečekaně zemřel dne 26. dubna letošního roku.

Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam – za celoživotní přínos v oblasti architektury

Narodil se 7. března 1913 v Rašovce poblíž Liberce. Po vystudování gymnázia v Liberci odešel na pražskou fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT, kterou úspěšně dokončil v roce 1937. Své vzdělání dále prohluboval studiem na Ústavě Ernesta Denise, jež mu umožnilo odbornou stáž v ateliéru slavného architekta Augusta Perreta v Paříži. Od roku 1945 vyučoval na liberecké Průmyslové škole stavební a následně se začal věnovat projektování v praxi. Je tvůrcem prvního poválečného zemního plánu města Liberce a dále územních a zastavovacích plánů Českého Dubu, Sobotky, Lomnice nad Popelkou, Mnichova Hradiště, Hronova, Nového Boru a Frýdlantu v Čechách. Vyprojektoval také první liberecké sídliště na Králově Háji a k němu napojenou skupinu atriových domů na Aloisině výšině. Ing. arch. Svatopluk Technik zemřel dne 2. února letošního roku.

plk. PhDr. Otto Janoušek – za celoživotní přínos v oblasti armádního sportu

Narodil se 12. září 1932 v Jičíně a svůj život zasvětil sportu. Stál u zrodu střediska armádního vrcholového sportu Dukla Liberec, ve kterém, jako vůbec první velitel, svědomitě pracoval dlouhých 18 let. Během své čtyřicetileté práce v armádním sportu se významně zasloužil o jeho rozvoj, zastával funkce v orgánech Českého svazu tělesné výchovy i v Radě vrcholového sportu a stál mimo jiné také u vybudování moderní sportovní haly v Liberci a tréninkové základny v Harrachově. Zúčastnil se tří letních a pěti zimních Olympijských her, na kterých se v reprezentačních družstvech představili armádní sportovci. Za svou celoživotní práci ve prospěch armádního sportu obdržel v roce 1992 z rukou předsedy vlády medaili „Za zásluhy“ a „Záslužný kříž“ z rukou ministra obrany.

Mgr. Věra Vohlídalová – za celoživotní přínos v oblasti knihovnictví

Narodila se 8. února 1942 v Londýně a od počátku roku 1946 žije Liberci. V letech 1959–1964 vystudovala institut osvěty a novinářství Univerzity Karlovy, obor knihovnictví. Paní Věra Vohlídalová je aktivní členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků a věnuje se publikační činnosti k otázkám moderních služeb knihoven, jejich staveb a oblasti svobodného přístupu k informacím v demokratické společnosti. Je zakládající členkou Kooperace St. Gallen Liberec, přispívala svou aktivní činností skupině kultura Euroregionu Nisa, je členkou komise menšin při městě Liberci a předsedkyní občanského sdružení Česko-německé fórum žen. Dále je jednou z organizátorek aktivit k záchraně Městských lázní, je členkou Kruhu autorů Liberecka a předsedkyní správní rady Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Je držitelkou ocenění za práci v oboru knihovnictví, česko-německých vztahů a za práci při budování liberecké knihovny. V roce 2002 jí byl udělen Kříž za zásluhy první třídy Spolkové republiky Německo, je držitelkou Zlaté medaile Technické univerzity Liberec, držitelkou ocenění saského a polského svazu knihovníků, laureátkou ceny časopisu Architekt za rok 2001 a ve stejném roce byla čtenáři Libereckého dne zvolena jednou z osobností Liberecka. V roce 2005 pak byla, se skupinou 1000 žen, nominována na Nobelovu cenu míru.

plk. Stanislav Hnělička – za bojové zásluhy na Středním východě ve 2. světové válce

Narodil se 12. února 1922 v Liberci. V r. 1941 se stal vojákem 11. pěšího praporu – Východního, československé zahraniční armády, která se formovala v Egyptě. Zúčastnil se bojů v Libanonu a Sýrii, později pod velením generála Klapálka bojoval u Tobruku. Po skončení bojů u Tobruku byl převelen do Británie, kde byl zařazen do nově formované obrněné brigády, se kterou se po vylodění v Normandii zúčastnil bojů u Dunkerque a v západní Belgii s 2. tankovým sborem. Jeho hrdinství bylo oceněno nejen polským a dvěma československými válečnými kříži, ale v r. 2005 také francouzským Řádem čestné legie. Po únoru 1948 byl perzekuován a vězněn, dnes se aktivně zapojuje do práce Československé obce legionářské a pomáhá tak udržovat základní myšlenky odkazu odboje během druhé světové války i ve vědomí mladších generací. Stanislav Hnělička vydal společně s Janem Šebelkou knihu pamětí nazvanou „Byl jsem tobruckou krysou“ a působil jako poradce při natáčení celovečerního filmu „Tobruk“ režiséra Václava Marhoula. V roce 2007 udělil prezident republiky Stanislavu Hněličkovi Řád Bílého lva. 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky