Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2011

 

MUDr. Václav Cihlář – za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví

Lékař, který stál u zrodu dětské chirurgie v liberecké nemocnici. Při srpnových událostech v roce 1968 se velmi aktivně zúčastňoval pomoci a ošetřování raněných občanů. Pro své následné lidské a profesní postoje byl postižen nepřízní tehdejšího vedení. Po roce 1989 byl krátkodobě ředitelem nemocnice v Liberci a dále působil jako krajský revizní lékař Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Miloslav Dvorský – za celoživotní přínos v oboru tradičního řemesla a práce s mládeží

Dělník, švec a cihlář. Stal se brankářem fotbalového klubu v Českém Dubu a několik let získával vavříny na sportovním poli. Ke sportu měl vždy velmi blízko a rád předával zkušenosti těm nejmenším. V letech 1960–1966 působil jako náčelník místního Sokola a vedl také dětský volejbalový oddíl. Byl u zrodu místní organizace Junák a po ukončení jeho činnosti se ještě dalších 16 let věnoval dětem a mládeži. Za svůj život vedl nebo se podílel na organizování 40 táborů pro děti. Za svou práci s dětmi obdržel také dvě významná státní ocenění.

Václav Helšus – za významný přínos v oblasti herectví

Český herec a dramatik. V letech 1973–1979 působil ve Studiu Y, kde uplatňoval principy improvizovaného a autorského herectví. Od roku 1979 byl členem Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Autor monologů a divadelních scénářů. V sedmdesátých letech patřil k jedničkám liberecké Ypsilonky v inscenacích Michelangelo Buonarroti, Ubu králem, Kovář Stelzig. Za svou kariéru ztvárnil role v mnoha filmech a seriálech, jako jsou například Holka na zabití, Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, Kanárek, Indián a sestřička či seriál Život na zámku.

Vladimír Komárek – in memoriam – za významný přínos v oblasti výtvarného umění

Český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Patřil k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky a ilustrace si svou podmanivostí získaly nejen pozornost, ale i srdce mnoha lidí. Milovaným krajem Vladimíra Komárka bylo Semilsko, kde se narodil a kde prožil i podstatnou část svého života. Studia začal na umělecké sklářské škole v Železném Brodě a v roce 1946 byl přijat na Akademii výtvarných umění. Po dvou letech však přestoupil na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kde v roce 1954 absolvoval u prof. Karla Štipla. Byl členem významného Sdružení českých umělců a grafiků Hollar. Svoji první samostatnou výstavu uspořádal v roce 1958 v České Lípě. Za výtvarný doprovod veršů Vladimíra Holana Strom kůru shazuje, získal v roce 1981 prestižní ocenění Nejkrásnější kniha roku. S příznivým ohlasem se však setkaly i jeho ilustrace básnické sbírky Jaroslava Seiferta, balady Karla Hynka Máchy i další. Svojí malířskou tvorbou Vladimír Komárek oživil slavnou tradici české imaginace. Komárkovým vyjadřovacím prostředkem byly především velmi jemné barvy a neostré kontury, což vnáší do jeho obrazů jedinečnou atmosféru.

RNDr. Miloslav Nevrlý – za celoživotní přínos v oblasti přírodních věd – zoologii

Zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (obor zoologie). Ještě před promocí získal místo zoologa v Severočeském muzeu v Liberci. Tam pracoval až do odchodu do důchodu, po většinu doby jako vedoucí přírodovědeckého oddělení. Svůj zájem věnoval zejména Jizerským horám. Profesně se zabýval nejen studiem tamní zvířeny netopýrů, ale i obecnou historií tohoto pohoří, o kterém napsal řadu větších i menších prací. Nejznámější je Kniha o Jizerských horách, za kterou obdržel v roce 1976 výroční nakladatelskou cenu. Dlouhé roky vykonával dobrovolnou funkci libereckého okresního konzervátora státní ochrany přírody a krajského konzervátora pro zoologii. Jako terénní pracovník se stal autorem i mnoha turistických publikací a map. Podílel se na koncepci a tvorbě Turistického průvodce Jizerskými horami. Skautem se stal po válce. Po roce 1968 pomáhal vést v Liberci 12. skautský oddíl. Je znám pod přezdívkou Náčelník.

PhDr. Jan Šolc – za významný přínos v oblasti filozofie a vzdělávání

Filozof a dlouholetý pedagog. Působil mimo jiné jako poslanec Federálního shromáždění, delegát u Parlamentu NATO, předseda Akademického senátu Technické univerzity v Liberci, prezidentský poradce či předseda Etického fóra České republiky. Přednášel pro Institut Ministerstva vnitra, Úřad vlády České republiky, Český úřad zeměměřický a katastrální, Phare aj. Jeho hlavními tématy byly veřejná správa, etiketa, etika, politologie.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky