Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2022

2022

Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje v roce 2022 a jejich medailonky (abecedně seřazeno):

 

PaedDr. Jan Luštinec

* 30. 5. 1953, Jilemnice

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti historie a muzejnictví.

Mezi lety 1977 až 2018 působil jako ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici. Významně rozšířil sbírku obrazů Františka Kavána. Zasloužil se o rekonstrukci části jilemnického zámku do podoby, v níž ji znali poslední vlastníci z rodu Harrachů, a vybudoval rozsáhlou expozici historie českého lyžování. Je autorem a spoluautorem řady odborných a populárně naučných publikací.

 

prof. Ing. Petr Moos, CSc., dr. h. c.

* 3. 2. 1946, Praha

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti dopravního inženýrství a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy.

Založil Fakultu dopravní na Českém vysokém učení technickém v Praze. Odborná veřejnost ho po celém světě respektuje v oblasti vysokého školství či rozvoje dopravy v České republice. V Libereckém kraji dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Je vedoucím týmu, který připravuje rozšíření Krajské nemocnice Liberec o další, zcela klíčový, objekt Centra urgentní medicíny.

                 

Mgr. Zdeněk Pokorný

* 16. 6. 1932, Kolín

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti osvěty, vzdělávání a rozvoje regionu.

Je bývalým pedagogem českolipského gymnázia, kde vzdělával několik generací žáků. V letech 1990 až 1997 působil jako starosta města Česká Lípa. Osvětu šířil prostřednictvím svých veřejných přednášek, výstav, knih a článků publikovaných v novinách a časopisech. Zásadně se zasloužil o obnovu města Česká Lípa a záchranu významných památek nadregionálního charakteru. V roce 1998 mu bylo uděleno čestné občanství města Česká Lípa.   

 

prof. doc. Mgr. Jan Schmid

* 14. 6. 1936, Tábor

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění.

Je českým hercem, režisérem, dramatikem, kulturním publicistou, scénáristou a výtvarníkem. V roce 1963 založil v Liberci v rámci Naivního divadla experimentální soubor Studio Ypsilon a do roku 1990 v něm působil jako ředitel a umělecký vedoucí. V roce 2017 v rámci Cen Thálie převzal Zvláštní cenu Kolegia za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění. Rok nato obdržel Cenu Ministerstva kultury za přínos divadlu.

 

plk. Miloslav Štěpánek

* 18. 6. 1911, Paseky nad Jizerou, † 24. 9. 1979, Tanvald

Pocta hejtmana in memoriam za celoživotní přínos v oblasti letecké meteorologie.

V roce 1938 působil jako velitel Hlavní polní povětrnostní ústředny 91 Hlavního velitelství ve Vyškově. Kvůli zraněním, která utrpěl u polského letectva během 2. světové války, se věnoval letecké meteorologii. Poté se stal hlavním meteorologem na základně Czech Air Force Transport v Harrow. Počátkem roku 1949 byl zatčen, odsouzen k šestiměsíčnímu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Plzeň-Bory a byla mu také odebrána vojenská hodnost. Byl nositelem polského Válečného kříže, československé medaile Za chrabrost před nepřítelem a československé vojenské medaile Za zásluhy I. stupně. Po roce 1989 byl plně rehabilitován in memoriam a povýšen do hodnosti plukovníka. 

 

Mgr. Marie Truncová

* 21. 7. 1943, Praha

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby.

Je českolipskou farářkou Církve československé husitské, pedagožkou a učitelkou hudby. Společně s manželem vedli českolipský dětský pěvecký sbor Sedmihlásek. Oba zpívali v Pěveckém sboru severočeských učitelů Česká Lípa. V 90. letech 20. století Marie Truncová založila soukromou základní školu Slunce. V roce 2021 byla jmenována farářkou v České Lípě. V současnosti s manželem Petrem Truncem pracuje na obnově českolipské fary a kostela Mistra Jana Husa. Společně ve farnosti pořádají výstavy, koncerty a kulturní setkání.

 

Mgr. Petr Trunec

* 13. 9. 1942, Vsetín

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby.

Je pastoračním asistentem, pedagogem a učitelem hudby. Petr Trunec vedl komorní pěvecký sbor Camerata. K tomu se stal spoluzakladatelem Kruhu přátel hudby v České Lípě. Svůj život zasvětil pedagogické činnosti, hudbě a pastoračnímu působení pro církev. Se svou manželkou dokázal zajistit finanční prostředky na opravu střechy fary, obnovu elektrické instalace, stropu a střešní krytiny v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě.

 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

* 14. 10. 1958, Městec Králové

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky.

V roce 2001 se stal krajským hygienikem a ředitelem Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Věnoval se oblasti veřejného zdraví a zdravotní politice. Bohatá byla i jeho pedagogická činnost, přednášel na zdravotnických školách a Technické univerzitě v Liberci, kde působil svého času i jako proděkan Fakulty zdravotnických studií. Během covidové krize se výrazně zasloužil o zvládnutí epidemie a zmírnění jejích dopadů na občany v regionu.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky