Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Příspěvek na doprovodný program zpřístupněných objektů

Příspěvek bude z rozpočtu Libereckého kraje poskytnut na základě objednávky vystavené pracovníkem oddělení památkové péče. Objednávka bude účinkujícím nebo pořadateli doručena před vlastní akcí a účinkující nebo pořadatel ji vlastnoručním podpisem stvrdí a naskenovanou zašle na e-mail: tomas.vavra@kraj-lbc.czPo ukončení akce účinkující nebo pořadatel vystaví na základě objednávky fakturu. Ručně psané faktury doručí na Liberecký kraj v originálu, tj. prostřednictvím pošty na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, Ing. Tomáš Vávra, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 nebo osobně na podatelnu. Tištěné faktury mohou být zaslány prostřednictvím e-mailu na adresu: tomas.vavra@kraj-lbc.czFaktura je splatná do 30 dní od doručení na Liberecký kraj.

V případě účasti příspěvkových organizací Libereckého kraje nebude příspěvek poskytnut příspěvkové organizaci, ale může být poskytnut jednotlivým účinkujícím.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky