Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Oddělení památkové péče

Náplň činnosti

Hlavní náplní práce je péče o hmotné kulturní bohatství kraje. V rámci přenesené působnosti metodicky řídí a provádí výkon státní správy na úseku státní památkové péče, vydávají rozhodnutí a závazná stanoviska při obnovách národních kulturních památek Libereckého kraje, jsou i odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná prvoinstančními orgány (obecními úřady obcí s rozšířenou působností). V rámci výkonu samostatné působnosti administrují dotační Programy na obnovu kulturních památek na našem území a individuální dotace. Propagují památkový fond pořádáním Dnů lidové architektury v Libereckém kraji a vyhlašují každoroční soutěž o Památku roku Libereckého kraje. Od roku 2017 vykonávají v rámci přenesené působnosti i agendu pohřebnictví, která spočívá především v metodické a kontrolní činnosti spojené s provozováním veřejných pohřebišť a péči o opuštěné německé hroby.

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky