Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Dotace na obnovu památek

Dotační fond Libereckého kraje pro oblast památkové péče

Dotační tituly na obnovu kulturních památek jsou poskytovány z rozpočtu Libereckého kraje. Jedná se o samostatnou působnost, kterou administruje oddělení památkové péče, Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková, vedoucí oddělení památkové péče a Mgr. Lucie Prandnerová, zaměstnanec odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Dotační programy Libereckého kraje lze použít pouze na obnovu objektů, které jsou prohlášeny kulturními památkami. Je možné je kombinovat s dotačními programy Ministerstva kultury a Ministerstva zemědělství nebo s finančními prostředky  z nadací nebo evropských dotačních programů (např. IROP). Musí však být zachován minimálně 15 % podíl z vlastních zdrojů vlastníka kulturní památky. Čerpání finančních příspěvků není striktně vázáno kalendářním rokem a vlastníci mohou čerpat zálohu až do výše 75% z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a až do výše 70% z Individuální dotace. 

Dotační programy Ministerstva kultury

Dotační programy jsou určeny výhradně pro kulturní památky. Finanční prostředky na obnovu musí být vyčerpány a vyúčtovány v daném kalendářním roce.

Dotační program Ministerstva zemědělství - 129 660 dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Dotační program Ministerstva zemědělství je určen jak pro objekty, které jsou kulturními památkami, tak pro objekty, které kulturními památkami nejsou. Touto skutečností není dotčena povinnost vlastníků kulturních památek a vlastníků objektů v památkově chráněných územích vyžádat si před zahájením obnovy závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Registrace žádostí pro letošní rok bude zahájena 1. února 2022 od 8:00 hod. a ukončena nejpozději 18. února 2022 ve 23:59 hod., pokud součet finančních požadavků z registrovaných žádostí nedosáhne alokované částky 60.000.000Kč dříve. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.

Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj - Program Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

Dotační program je určen jak pro kulturní památky, tak pro objekty, které nejsou kulturními památkami. Touto skutečností není dotčena povinnost vlastníků kulturních památek a vlastníků objektů v památkově chráněných územích vyžádat si před zahájením obnovy závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Dotační program je zaměřen na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro účely vzniku občanské vybavenosti, a to dle podmínek stanovených nařízením vlády č. 496/2020 Sb.

Ministerstvo obrany - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Pro letošní rok nebyl dotační program vyhlášen.

Česko-německý fond budoucnosti - Obnova památek

Fond je určen na obnovu sakrálních kulturních památek - kostely, synagogy, kaple, křížové cesty, hřbitovy, pomníky, boží muka atd.

Nadace Preciosa - Fond kultury a umění

Přispívá především regionálním zájmovým sdružením a organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, například pěveckým sborům a hudebním souborům.  V předchozích letech přispěl na rekonstrukci a vybavení interiéru historicky významných budov. Specializuje se zejména na interiéry a doplňky ze skla (lustry, osvětlení, prosklené příčky, vitráže atd.)

Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky