Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Návrh opatření obecné povahy Plán ochrany městské památkové zóny Turnov

Návrh opatření obecné povahy Plán ochrany městské památkové zóny Turnov

V současné době se projednává návrh Opatření obecné povahy Plán ochrany městské památkové zóny Turnov.

Na této webové stránce naleznete jak samotný návrh opatření včetně výkresů, které jsou jeho součástí, tak tzv. hodnotící listy, které byly zpracovány jako podklad pro vytvoření Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov (dále jen "Plán ochrany", nebo popř. "MPZ Turnov"). 

Plán ochrany byl zpracován pro celou památkovou zónu města Turnov, jeho účelem je zjednodušit administrativu pro vlastníky nemovitostí v MPZ Turnov a to tak, že v kapitole č. A2 jsou uvedeny nemovitosti, které nejsou kulturní památkou v rámci MPZ Turnov, které jsou dále rozděleny do několika kategorií, u každé kategorie je stanoveno, na které práce již nebude třeba si předem vyžádat stanovisko orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 2  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. V kapitole A3 se vymezují slovně skupiny objektů a plochy, k nimž se vztahují podmínky pro zabezpečení kulturních hodnot v rámci MPZ Turnov. 

V hodnotících listech najdete jednotlivé nemovitosti z celé památkové zóny Turnov s popisem nemovitosti, výčtem nevhodných stavebních úprav a výčtem prvků, které by se daly rehabilitovat, dále fotografie nemovitostí, a další archivní podklady, pokud byly nalezeny a byly zpracovatelům k dispozici.

Zadavatelem Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov je Město Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka č. p. 335, 511 01 Turnov. Zpracovatelem Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov jsou Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Ivan Peřina. Na vytvoření Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov dále spolupracovali Tomáš Kesner, Mgr. Jaroslav Zeman a Mgr. Alena Řičánková, mapové podklady zpracoval Mgr. Vladimír Vrabec. Dokončen byl Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov v dubnu 2016, v roce 2021 prošel revizí. Vytvoření Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov bylo podpořeno z rozpočtu Libereckého kraje.

Plán ochrany MPZ Turnov - textová částPlán ochrany MPZ Turnov - textová část

Výkres č. 1 MPZ Turnov Výkres č. 1 MPZ Turnov  - obsahuje zakreslení nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek v MPZ Turnov ve vazbě na výčet v kapitole A1.

Výkres č. 2 MPZ Turnov Výkres č. 2 MPZ Turnov - je věcným jádrem Plánu ochrany a informuje o redukci regulace z hlediska památkové péče, resp. o redukci povinnosti vyžádat si závazné stanovisko v MPZ Turnov a má přímou vazbu na výčet v tabulce A2.

Výkres č. 3 MPZ TurnovVýkres č. 3 MPZ Turnov - má přímou vazbu na principy slovně stanovené a uvedené v kapitole A3, určující obsah Plánu ochrany MPZ Turnov

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky