Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Opatření obecné povahy Plán ochrany Jablonec nad Nisou

Dne 4. září 2014 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. j.: KULK 57280/2014, kterým byl vydán plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou. Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou platí pro celé území městské památkové zóny. V rámci plánu jsou nemovitosti, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové zóny Jablonec nad Nisou rozděleny do několika kategorií. U těchto kategorií je pak vždy stanoven výčet prací, na které není nutné žádat o závazné stavisko orgánu státní památkové péče (tj. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. státní památkové péče). Součástí opatření obecné povahy jsou též výkresy památkové zóny Jablonec nad Nisou a podkladem pak hodnotící listy jednotlivých objektů v rámci památkové zóny.

Opatření obecné povahy, tj. plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou a to včetně odůvodnění, si můžete přečíst zde: OOP_Plan_ochrany_MPZ_Jablonec_nad_Nisou.

Výkres č. 1- nemovité kulturní památky, architetonicky cenné stavby a významné stavební dominanty;

Výkres č. 2 - nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, a u nichž je vyloučena povinnost si vyžádat závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 památkového zákona;

Výkres č. 3 - způsob zabezpečení kulturních hodnot městské památkové zóny.

Součástí Plánu ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou jsou též hodnotící listy, vzhledem k rozsahu území, byla městská památková zóna graficky rozdělena do několika zón - A až D2, viz přiložený plánek, na němž jsou pak vyznačeny jednotlivé bloky v zóně A, B, C, D1 a D2, na nichž jsou popsány jednotlivé stavby (viz níže).

Hodnotící listy Zóna A bloky A.01 - A.04

Hodnotící listy Zóna A bloky A.06 - A.07

Hodnotící listy Zóna A blok A.12

Hodnotíci listy Zóna A bloky A.13 - A.15

Hodnotící listy Zóna A bloky A.16 - A.17

Hodnotící listy Zóna A blok A.18

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky