Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Libereckého kraje z r. 2007

KROK 1


Počet lokalit: 200

Míra popisu: základní identifikační údaje (název, velikost, zp. využití, vlastnické vztahy, existence ekologických zátěží, dopravní dostupnost), stručný popis lokality s uvedením potřebného způsobu a postupu její revitalizace.
 

Výstup: Mapový projekt brownfields - aktuální informace v databázi lokalit 
          

 

KROK 2


Počet lokalit: 30 (upřesněna kritéria z kroku 1, upřednostněny lokality, které je možné úspěšně regenerovat)

Míra popisu: rozšířeny údaje z kroku 1 – vazba na ÚPD, struktura vlastnických vztahů, rozsah ekologických škod, analýza technické infrastruktury a technického stavu objektů, hrubé rozpočtové náklady na revitalizaci, shromáždění zamýšlených investičních záměrů.

Seznam 30 lokalit ke stažení (.pdf, 36 kB, 8. 3. 2024)

 

Ke každé ze třiceti lokalit byl zpracován podrobnější popis. Jako příklad uvádíme:

Zámek, Horní Police                        Zámek Horní Police

Výkresová část:

Detailní popis lokality včetně příloh:

V případě zájmu o podrobnější popisy ostatních lokalit uvedených v seznamu, kontaktujte prosím zástupce Oddělení projektů financovaných z ESI fondů (na konci stránky).

  

KROK 3 


Počet lokalit: 10 – výstupem jsou projekty obsahující návrh stavebně-technického, urbanistického a architektonického řešení lokality včetně časového plánu realizace projektu

Seznam 10 lokalit ke stažení (.pdf, 29 kB, 8. 3. 2024)

Míra popisu: rozšířeny údaje z kroku 1 a 2 – podrobná analýza vlastnických vztahů, záměry vlastníků s danou lokalitou, geografické údaje, inženýrsko-geologické poměry, vyhodnocení ekologických zátěží, půdní poměry, možné střety záměrů na regeneraci bf´s, analýza ochranných pásem, hlavní potenciální problémy při posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Ke každé z deseti lokalit byl zpracován podrobnější popis. Jako příklad uvádíme:

Textilka Hybler, Přepeře      Textilka Hybler

V případě zájmu o podrobnější popisy ostatních lokalit uvedených v seznamu, kontaktujte prosím zástupce Oddělení projektů financovaných z ESI fondů (na konci stránky).

 

Přehled zmapovaných brownfields na území LK (celkem 200 lokalit zpracovaných ve studii v rámci kroku 1,2 a 3):

Přehled zmapovaných brownfields

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky