Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Užitečné odkazy

Místní Agenda 21
Udržitelný rozvoj představuje rozvoj, který nezapomíná na celkový kontext, ve kterém se na této planetě nacházíme – tedy potřebu ekonomického zabezpečení, sociální soudržnosti/rovnováhy a respektování limitů životního prostředí. V rozvoji obcí a měst jde o celkový a provázaný přístup. Tento přístup lze obrazně přirovnat k celostní medicíně. Aby člověk byl skutečně zdravý, je třeba vnímat, že v organismu všechno souvisí se vším. Zasažení jedné oblasti má dopad na všechno ostatní.
I obec a město (ale i stát, kontinent a svět) jsou jeden provázaný organismus. A stejně tak potřebují celostní přístup. A ten nabízí místní Agenda 21, jako dobrovolný nástroj. Jedná se o státem garantovaný program na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů. Gestorem programu je Ministerstvo životního prostředí 

Agentura regionálního rozvoje - expertní podpora ve prospěch Libereckého kraje, jeho obyvatel, podnikatelů a institucí.

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. 

Krajské koncepční dokumenty - databáze strategií. Informační systém Ministerstva pro místní rozvoj, který obsahuje dokumenty na úrovni EU, ČR, krajů, mikroregionů, měst a obcí; strategické mapy koncepčních dokumentů LK; koncepční dokumenty dle jednotlivých odborů.

SMART Cities - stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČČ. Cílem těchto stránek je seznámit zástupce měst, úředníky i širokou veřejnost s konceptem Smart Cities, který je vhodnou cestou k udržitelnému rozvoji měst. Jedná se o přístup k chytřejšímu řízení měst, zkvalitnění jejich správy a života ve městech skrze zavádění moderních technologií.

Liberecký kraj sobě - portál na podporu regionálních výrobců a řemeslníků v Libereckém kraji.

Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink 
První podnikatelský inkubátor v Libereckém kraji. Lipo.ink je zřizován přímo Libereckým krajem a jeho posláním je podpořit budoucí, začínající i etablované podnikatele v rozvíjení inovací a dobrých nápadů. Současně nabízí poradenství a vzdělávání již zavedeným malým a středně velkým firmám.

Investuj pod Ještědem -  databáze brownfields, greenfields a investičních příležitostí, které jsou v Libereckém kraji k dispozici pro vaše podnikání. Na portálu investičních příležitostí Libereckého kraje najdete aktuální informace pro investory, nabídku poradenství, spolupráce a podpory při hledání lokality pro vaše investice.

SMART AKCELETÁTOR LIBERECKÉHO KRAJE / 1012+
Portál o vědě a výzkumu pod Ještědem. Cílem je podpořit v kraji inovace, výzkum a vývoj, přinášet podněty a zkušenosti z jiných regionů nebo zemí, propojovat zajímavé osoby a nápady.  

Křišťálové údolí / CRYSTAL VALLEY 
Křišťálové údolí je značkou, která v rámci Libereckého kraje zastřešuje nabídku sklářských zařízení v cestovním ruchu.

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v Libereckém kraji
Nová koncepce 2021-2030 byla usnesením č. 451/21/ZK  schválena Zastupitelstvem LK.
Koncepce EVVO 2021-2030Koncepce EVVO 2021-2030 (.pdf, 3 MB, 14. 3. 2024)
Akční plán EVVOAkční plán EVVO 2021-2030 (.pdf, 331 kB, 14. 3. 2024)

Má vlast cestami proměn Libereckého kraje
Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu. Pochlubte se proměnou ve vaší obci, městě nebo podle vás vydařenou proměnu podpořte hlasováním. Liberecký kraj je partnerem této akce již čtvrtým rokem. 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky