Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21

Zdravý LK text

Zdravá obec, Zdravé město, Zdravý region (kraj, mikroregion)

"Zdravou" může být municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.

Ivana Hujerová - koordinátorka programu Zdravý kraj a MA21 (aktivity MA 21 v Libereckém kraji, program Zdravý Liberecký kraj, spolupráce Zdravých obcí a měst v Libereckém kraji)

Jiří Ulvr - politik projektu Zdravý Liberecký kraj a MA21

Facebook  Zdravý Liberecký kraj

MA21

místní Agenda 21 - Udržitelný rozvoj představuje rozvoj, který nezapomíná na celkový kontext, ve které se na této planetě nacházíme – tedy potřebu ekonomického zabezpečení, sociální soudržnosti/rovnováhy a respektování limitů životního prostředí. V rozvoji obcí a měst jde o celkový a provázaný přístup. Tento přístup lze obrazně přirovnat k celostní medicíně. Aby člověk byl skutečně zdravý, je třeba vnímat, že v organismu všechno souvisí se vším. Zasažení jedné oblasti má dopad na všechno ostatní. I obec a město – ale i stát, kontinent a svět – jsou jeden provázaný organismus. A stejně tak potřebují celostní přístup. A ten nabízí místní Agenda 21. Místní Agenda 21 je dobrovolný nástroj. Jedná se o státem garantovaný program na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů. Gestorem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Liberecký kraj se v roce 2011 stal členem Národní sítě Zdravých obcí, měst a regionů České republiky (dále jen NSZM), zájmového sdružení právnických osob. NSZM je certifikována ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) jako realizační platforma Projektu Zdravá obec/Zdravé město/Zdravý kraj WHO v České republice.

Národní síť zdravých měst

Podoba tohoto projektu je vytvářena za partnerské spolupráce jak samosprávy kraje a jejích resortů, ale od začátku také měst a obcí, nevládních organizací  i podnikatelů. Projekt má průřezový charakter, je primárně zacílen na uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni (tzv. místní Agenda 21). Projekt není spojován pouze s představou fyzicky zdravého jedince, nýbrž zapadá do kontextu úsilí o zdravé životní prostředí, zdravé podmínky pro podnikání a ekonomické prosperity, vysokou kvalitu života. Jeho cílem je vytvoření uceleného systému směřujícího k rovnovážnému rozvoji sociálního, ekonomického i environmentálního pilíře společnosti. Tento projekt je realizován za metodického vedení Národní sítě Zdravých měst - NSZM.

Národní síť Zdravých obcí, měst a regionů: Zdravá města a regiony

 

Deklarace MA21 - dokument k místní Agendě 21 a programu Zdravý Liberecký schválený zastupitelstvem

Standardy v Metodice NSZM ČR - základní informace o dokumentech Zdraví 21, Agenda 21 a NEHAP

 

Máte zájem o další informace? Hlásíte se k realizaci místní Agendy 21? Chcete sdílet příklady dobré praxe? Kontaktujte prosím koordinátorku. Těšíme se na spolupráci.

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky