Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Povodně 2013

Na základě vzniklé povětrnostní situace došlo v Libereckém kraji (dále jen „kraj“) ve dnech 1. – 2. 6. 2013 k nárůstu hladin řek Lužické Nisy, Smědé a Ploučnice, i malých nevýznamných toků postupně na druhý a třetí povodňový stupeň. K řešení této situace se dne 2. 6. sešla v poledních hodinách Krajská povodňová komise, která vyhodnotila situaci jako velmi vážnou, nicméně v dané chvíli neuvažovala o nutnosti vyhlášení krizového stavu.

Na základě vyhlášení „nouzového stavu“ Vládou ČR hejtman rozhodl o svolání členů krizového štábu kraje a vyhlášení krizového stavu na území kraje, což bylo reálně provedeno dne 3. 6. 2013 k 07:00 hodin.

Situace na území kraje v té době byla taková, že v důsledku vytrvalých přívalových dešťů došlo k vylití vody z břehů nejen nevýznamných toků, ale i Lužické Nisy na dolním toku (Chrastava, Bílý Kostel, Chotyně, Hrádek n. Nisou, státní hranice), ale v porovnání s povodní v roce 2010 šlo pouze o místní zaplavení. Obdobná byla situace na řece Smědá, kde došlo k vylití vody z břehů též na dolním toku pod Frýdlantem (obce Předlánce, Višňová a Černousy). Zde došlo k vylití vody z břehů Smědé na velké ploše, ale díky téměř dobudovaným ochranným hrázím po povodni 2010 došlo pouze k rozlivům toku a zatopením zahrad a sklepů, nikoliv k vyplavení domů. Na řece Ploučnici byla situace obdobná jako na Lužické Nise, i zde byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity v úseku od obce Stráž pod Ralskem až Mimoň. Hejtman osobně navštívil postižené území, aby se seznámil se situací a mohl lépe koordinovat záchranné a likvidační práce. V té době bylo na území kraje postiženo 45 obcí a měst.

V noci ze 4. na 5. 6. se povodňová situace začala stabilizovat a hladiny řek měly setrvalou nebo mírně sestupnou tendenci. V průběhu odpoledne 5. 6. a dne 6. 6. začaly významnější poklesy hladin na Lužické Nise a Ploučnici. Na Smědé hladina klesala pomaleji.

Ve dnech 6. 6. až 7. 6. se naplno začaly rozbíhat i likvidační práce, někde i obnovovací práce, které pokračovaly až do 9. 6. 2013, kdy přišly na některých místech místní přívalové deště.

V souvislosti s těmito dešti opět došlo k nárůstu hladin řek, ale nepřekročily 2. stupeň povodňové aktivity. Došlo však k místnímu vylití vody z břehů nevýznamných potoků a splachu zeminy z polí, zasaženy byly především obce, kterým se předchozí povodeň vyhnula. V těchto místech se okamžitě rozjely záchranné a likvidační práce. Poté se situace stabilizovala. natolik, že jsme mohli dne 12. 6. 2013 požádat vládu o zrušení „nouzového stavu“, což se stalo k  24:00  hodin dne 12. 6. 2013, ale opět písemné vyrozumění jsme, až na naši urgenci, obdrželi až 13. 6. 2013 neoficiálně cca v 11:00 hodin, oficiálně až v odpoledních hodinách. Po přívalových deštích bylo celkem postiženo již 57 obcí a měst. Při konečném sčítání byly zjištěny škody v 74 obcích a městech Libereckého kraje.

Na základě zákona č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky ministerstva financí ČR č. 186/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracoval KÚ LK ve spolupráci s obcemi a dalšími zasaženými institucemi přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou.

Celková odhadnutá částka nákladů na obnovu majetku v Libereckém kraji činní 568 409 tis. Kč.

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky