Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Postup zpracování

Práce na Strategii byly zahájeny na základě radou kraje schváleného Projektového plánu tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+, který popisuje organizační strukturu tvorby, jednotlivé aktivity, způsob komunikace a spolupráce s externími subjekty, a to vše včetně časového harmonogramu. 

Pro zapojení široké veřejnosti bylo vytvořeno 14 pracovních skupin, do kterých se mohla veřejnost přihlásit. Výstupy z jednání pracovních skupin se staly jedním z podkladů pro tvorbu nového dokumentu. Po konzultaci s věcně příslušnými odbory krajského úřadu vzniknul první návrh Strategie, který byl zveřejněn na začátku listopadu 2019 a následně projednán v rámci veřejných diskuzí ve všech obcích s rozšířenou působností. Relevantní připomínky byly následně do dokumentu zapracovány a takto upravená finální verze byla v lednu 2020 předána zpracovateli Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA, na základě zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví). Souhlasné stanovisko příslušného úřadu (odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje) ke koncepci bylo vydáno dne 26. 5. 2020.

Finální verze Strategie, Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA) a Stanovisko příslušného úřadu ke koncepci byly společně předloženy a schváleny na jednání rady a zastupitelstva kraje v červnu 2020 (usnesení č. 211/20/ZK).

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky