Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Pracovní skupiny

Část podkladů pro tvorbu nové Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ byla vytvářena ve spolupráci s tematickými pracovními skupinami složenými jak ze zástupců PRLK Teamu, tak odborné veřejnosti.

Jednání skupin se konala odděleně a pro každou ze skupin byly uspořádány 3 workshopy (definování problémů v území v rámci tvorby SWOT analýzy, tvorba vize a definování aktivit v jednotlivých tematických opatřeních).

Práce ve skupinách probíhala s využitím takových technik a metod, aby činnost pracovních skupin byla efektivní, přínosná pro zúčastněné osoby a dospěla k jednoznačnému výstupu.

Výstupy všech skupin zapracoval odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do nové verze Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+.

Členové pracovních skupin měli možnost po celou dobu tvorby dokumentu připomínkovat jednotlivé části a účastnit se projednávání.

Do jednotlivých tematických pracovních skupin se přihlásilo více než 200 zájemců.  

Úvodní konference ke Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021+, kde byli přihlášení členové pracovních skupin seznámeni s procesem tvorby dokumentu, proběhla 19. listopadu 2018. Bližší informace naleznete zde.

Harmonogram jednání jednotlivých pracovních skupin:

  • 1. jednání   (od 28. listopadu 2018 do 9. ledna 2019)
  • 2. jednání   (od 7. února 2019 do 27. března 2019)
  • 3. jednání   (od 26. dubna 2019 do 18. června 2019)

Závěrečné setkání ke Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021+, kde byli členové pracovních skupin seznámeni s průběhem tvorby dokumentu a jeho pracovní verzí, proběhla 19. listopadu 2019. Bližší informace naleznete zde.

PRACOVNÍ SKUPINY

Bezpečnost   Bezpečnost obyvatel

Cestovní ruch   Cestovní ruch

Doprava   Doprava

Kultura   Kultura a památková péče

Města   Podnikání, inovace, výzkum a vývoj

Podnikání   Rozvoj měst a podpora bydlení

Venkov   Rozvoj venkova a hospodářsky slabé oblasti

Sociální služby ISociální služby II   Sociální služby

Sport   Sport

Studenti   Studenti VŠ

Veřejná správa   Veřejná správa, občanská společnost a rozvoj území

Vzdělávání   Vzdělávání, zaměstnanost a zaměstnatelnost

Zdravotnictví   Zdravotnictví, zdravý životní styl

Životní prostředí   Životní prostředí a zemědělství

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky