Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Strategie rozvoje cyklodopravy v LK pro období 2021+

Koncepční dokument Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+, dále "Cyklostrategie LK" byla schválena na 3. zasedání Libereckého kraje dne 30.3.2021 usnesením č. 126/21/ZK.

 • Vypořádání připomínek cyklostrategie (.pdf)
  397 kB
  08. 03. 2024 14:51
 • Cyklostrategie LK (.pdf)
  2 MB
  08. 03. 2024 14:51
 • Akční plán (.xls)
  68 kB
  08. 03. 2024 14:51
 • Aktuální mapka strategické sítě cyklodopravy (.pdf)
  2 MB
  08. 03. 2024 14:52

Prvním strategickým dokumentem na podporu cyklodopravy byla Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v LK v roce 2006-2007, na kterou navázal Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji na období 2008 – 2013 a v dalších letech stejnojmenný Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji na období 2014-2020.

Předchozí období tak položilo základy pro přípravu nové STRATEGIE ROZVOJE CYKLODOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2021+ (dále jen „Cyklostrategie“), která vychází z obecných faktů týkajících se cyklodopravy, kdy používání kola je především velmi levný, dostupný, ekologický a relativně i rychlý dopravní prostředek pro všechny věkové generace.

Hlavním východiskem pro zpracování Cyklostrategie je především Strategie rozvoje Libereckého kraje, ze které tento dokument vychází.

Struktura dokumentu

Cyklostrategie je kromě úvodních a závěrečných kapitol a textů rozdělena do tří hlavních částí, a to části analytické, návrhové a implementační.

Nová Cyklostrategie je tak nejen zaměřena na podporu cyklistické dopravy, ale vede města a mikroregiony k tomu, aby cyklistickou dopravu neřešila izolovaně, ale naopak integrovaně společně s dalšími druhy dopravy, a především jednotně v rámci integrovaného strategického dokumentu příslušného regionu.

Nová Cyklostrategie dává důraz na optimalizaci sítě cyklistických tras na území Libereckého kraje, na kterou je třeba pohlížet jak z pohledu charakteristiky jednotlivých druhů cyklistické dopravy, Naopak jen okrajově se Cyklostrategie zabývá otázkou marketingu, což se dotkne výrazně i návrhové části. Společným jmenovatelem této sítě je vybudování bezpečné cyklistické infrastruktury. 

Druhou významnou charakteristikou nové Cyklostrategie je vyzdvižení potenciálu cyklistické dopravy v kontextu dojížďky do zaměstnání či do škol. Navrhované cyklotrasy se tak budou zaměřovat zejména na tento rozměr. Díky tomu je cyklistická doprava představena jako alternativní druh dopravy k individuální automobilové dopravě, a to v kontextu nových trendů městské mobility.

Důležitou kapitolou dokumentu je SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé stránky a ukazuje příležitosti a hrozby.

Situace v LK

V Libereckém kraji je evidováno celkem 45 projektů v různém stupni projektové připravenosti (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, připraveno k realizaci), díky kterým by bylo možné vybudovat 93 km nových cyklistických komunikací. Předpokládané náklady činí 670 mil. Kč (vč. nákladů na dokončení projektové přípravy). V celé České republice je evidováno na 300 projektů v různém stupni projektové připravenosti (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení), díky kterým by bylo možné vybudovat 420 km nových cyklistických komunikací. Předpokládané náklady činí 4,2 miliardy Kč. Mimo jiné v roce 2020 přišlo na Státní fond dopravní infrastruktury celkem 75 žádostí na výstavbu cyklostezek, s úhrnnou výší požadovaného příspěvku 833 mil. Kč. Absorpční potenciál měst a obcí České republiky při budování cyklostezek tak značně převyšují nabídku SFDI, ale i evropských fondů. Proto je nutné začlenit podporu cyklistické dopravy i do Národního plánu obnovy, případně do prostředků REACT-EU. Počítá se rovněž s tím, že podpora a vzájemná kooordinace bude plynout z nově připravované Koncepce městské a aktivní mobility, kterou připravuje Ministerstvo dopravy.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky