Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Organizace zapojené do procesu transformace sociálních služeb

Organizace zapojené do procesu transformace sociálních služeb

Projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí „Podpora transformace sociálních služeb“ a navazující projekt „Transformace sociálních služeb“

Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace

 

VIZE 2007

V rámci transformace budou postaveny čtyři bezbariérové objekty v obcích na Novoborsku (Nový Bor – lokalita U stadionu a lokalita U divadla, Cvikov). V těchto objektech vznikne celkem 12 maximálně tříčlenných domácností běžného rodinného typu. Klientům budou nadále poskytovány služby podle jejich individuálních potřeb a zdravotního stavu, tj. služba „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ s nepřetržitým provozem. Záměrem do budoucna je vytvořit zařízení, ve kterém žijí muži i ženy. Dále je plánováno zřízení aktivizačního centra pro potřeby uživatelů. Proces transformace se týká 30 uživatelek.

 

AKTUÁLNĚ 2016

V rámci transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace byly postaveny čtyři bezbariérové objekty v obcích Nový Bor a Cvikov. V těchto objektech vzniklo celkem 11 maximálně tříčlenných domácností komunitního typu.

Uživatelům jsou poskytovány služby podle jejich individuálních potřeb a zdravotního stavu, nadále je poskytována sociální služba somovy pro osoby se zdravotním postižením. V současnosti v zařízení žijí společně muži i ženy, celková kapacita služby je 30 uživatelů.


Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

se sídlem Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, web organizace

VIZE 2007

V nové službě bude pro ubytování klientů sloužit 6 objektů rozmístěných v 5 lokalitách přilehlých měst a obcí (Česká Lípa – Lada, Jestřebí, Sosnová a Zahrádky). Tyto objekty budou zasazeny do běžné komunity. Klienti tak budou moci přirozeným způsobem navazovat mezilidské vztahy v místě svého bydliště, zajišťovat si své potřeby využíváním místních služeb (obchody, restaurace, zájmové spolky, sociální služby, úřady a instituce), popř. najít si zaměstnání. Klienti budou tak moci mnohem lépe uspokojovat své potřeby, přičemž jim bude poskytnuta náležitá pomoc a podpora pracovníků. V nové službě budou klienti ubytováni pouze v jednolůžkových pokojích. Objekty budou rozděleny do jednotlivých domácností, počet lidí žijících v jedné domácnosti je 4. Proces transformace se týká 52 uživatelek.

AKTUÁLNĚ 2016 

V současné době připravuje Krajský úřad Librecekého kraje projekt s názvem "Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o.".


Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

se sídlem U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, web organizace

VIZE 2007

 V rámci projektu proto dojde k výstavbě nového objektu na pozemku v Erbenově ulici pro uživatelky služby Domova pro osoby se zdravotním postižením s převážně vysokou mírou podpory. Uživatelkám, které nevyžadují plnou péči 24 hodin denně a jsou schopné s nezbytnou mírou asistence vést samostatný život, nabídneme novou službu chráněné bydlení v pronajatých bytech v různých lokalitách v běžné zástavbě města Jablonec nad Nisou. Ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou jsou vytipovávány vhodné nemovitosti (bytové jednotky či domy) za účelem pronájmu s přiměřeným nájemným, odpovídajícím charakteru poskytované služby tj. chráněné bydlení. Proces transformace se týká 36 uživatelek.

 

AKTUÁLNĚ 2016

V současé době připravuje Krajský úřad Libereckého kraje projekt s názvem "Transformace - Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace". 


Projekt „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje“ (reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/87.00022) realizovaný Centrem podpory transformace o.p.s.

Projekt byl zaměřen na podporu transformačních aktivit ve třech příspěvkových organizacích zřizovaných Libereckým krajem. Projekt je byl podporován Libereckým krajem, jako zřizovatelem všech tří těchto zařízení, o čemž svědčí jeho aktivní zapojení do projektu v pozici nefinančního partnera.

Hlavním smyslem zapojení všech tří zařízení do jednoho projektu bylo využít aktivní sdílení zkušeností, vytvořit jednotný prostor pro zapojení kraje, jeho podporu a dohled nad průběhem transformačních aktivit a v neposlední řadě také zvýšení efektivity některých aktivit jako je možnost společného vzdělávání v některých tématech.

Cílem projektu bylo plně inicializovat proces transformace ve všech zařízeních a nastavit další směřování a strukturu služeb tak, aby splňovaly principy deinstitucionalizace a zařízení byla připravena na změny vedoucí k běžnému životu lidí s postižením v komunitě.

V rámci projektu byla realizována řada aktivit, jako je vyhodnocení a aktualizace potřeb uživatelů, provedení celkové analýzy zařízení, nastavení dalšího směřování a struktury služeb, vytvoření transformačních plánů v přesahu po ukončení projektu. V rámci projektu probíhala také příprava uživatelů na přechod do nově zřizovaných sociálních služeb, připravováni byli také zaměstnanci formou vzdělávání a motivací. Došlo k úpravě a vytvoření metodik a postupů podporujících transformaci, k realizaci osvětových činností směrem k opatrovníkům, zaměstnancům a veřejnosti laické i odborné. Záměrem bylo také zvýšit kompetence blízkých osob v péči o své osoby s postižením s cílem podpořit tak jejich návrat do rodin, případně zefektivnit intenzitu kontaktu s rodinou.

Do projektových aktivit bude zapojeno 72 klientů a 67 zaměstnanců ze všech tří zařízení. Výstupem projektu budou 3 transformační plány a vytvořené podmínky pro úspěšné dokončení transformace ve všech zařízeních.

Organizace zapojené do projektu:

  • Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec
  • Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
  • APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky