Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Podpora procesu transformace sociálních služeb

Podpora procesu transformace sociálních služeb

Historie procesu transformace v  České republice sahá do roku 2007, kdy byla pod záštitou MPSV vytvořena první transformační koncepce s názvem Koncepce podpory transformace sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, úkolem této koncepce byla podpora pokytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb v procesu humanizace sociálních služeb. 

V roce 2009 byl zahájen pilotní projekt MPSV s názvem Podpora transformace sociálních služeb financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který trval až do roku 2013. Cílem tohoto projektu byla podpora procesu transformace sociálních služeb tak, jak byl tento proces definován v Koncepci z roku 2007. V rámci projektu bylo podpořeno 13 krajů a celkem 32 organizací, v rámci Libereckého kraje byly zapojeny organizace Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace a Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace.  

V rámci projektu také vznikly analýzy na úrovni krajů a států a byly sesbírány zkušnosti a podklady potřebné pro vznik metodických materiálů k procesu transformace. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2010 zřízeno Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, které zajišťovalo koordinaci a metodické vedení pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míře sociálního začlenění a samostatnosti klientů. Dále Národní centrum zajišťovalo vzdělávací programy, semináře nebo stáže pro pracovníky zařízení, aby byli připraveni na změnu poskytování sociálních služeb a přístupu ke klientům. 

Současně s tímto projektem administrovalo MPSV ČR investiční prostředky v rámci Integrovaného operačního programu, které je možné využít pro budování nových forem bydlení a podpory, např. chráněných bytů nebo denních stacionářů.

Na pilotní projekt MPSV navázal v roce 2013 projekt s názvem Transformace sociálních služeb, jehož bylo i nadále podporovat proces transformace, humanizace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, projekt trval do roku 2015 a byl financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu bylo podpořeno 40 organizací, v rámci Libereckého kraje byly zapojeny organizace Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace. Klíčovými aktivitami projektu byly konzultace a supervize, propagace procesu transformace, jeho zhodnocení a vzdělávání. Pro zajištění všech klíčových aktivit projektu bylo využito materiálů, které vznikly na základě podkladů a materiálů z pilotního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo na období 2016 až 2019 další projekt zaměřený na transformaci sociálních služeb Život jako každý jiný, který je v současné době ve fázi schvalování Řídícím orgánem OPZ. Projekt navazuje na předchozí dva projekty zaměřené na proces transformace a jeho cílem je podpora transformace služeb ve služby komunitního typu a zajištění dostupných služeb v přirozeném prostředí. Klíčovými aktivitami projektu jsou:

  • analýzy a hodnocení,
  • podpora systémových změn,
  • metodická podpora,
  • vzdělávání a
  • osvěta

Více informací o probíhajícím projektu naleznete na stránkách Národního centra podpory transformace.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky