Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 – 2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

SPRSS LK_ 2021-2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 - 2023 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23. 06. 2020, usnesením číslo 194/20/ZK. 

ARCHIV

Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 282/20/RK bylo odborem sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje zahájeno zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 - 2023. 

Podklady a náměty pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 - 2023 je možné zasílat do 16. 3. 2020 na emailovou adresu jiri.tuma@kraj-lbc.cz nebo jana.marikova@kraj-lbc.cz.


15. 5. 2020

Připomínkové řízení

Odborem sociálních věcí KÚLK byl zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021-2023.

Návrh dokumentu, včetně příloh, je zveřejněn na úřední desce Libereckého kraje (https://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KULB0B1JLE7B&por=0).

Připomínky je možné zasílat do 25. 5. 2020.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky