Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (SPRSS LK)

listopad 2023

Veřejné projednání a připomínkování SPRSS LK 2024-2026

Možnost veřejného projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na roky 2024-2026 bude probíhat dne 16. 11. 2023 od 9:00 – 11:00 ve 3. patře, zasedací místnosti 
č. 326a 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Z důvodu omezené kapacity sálu je potřeba se na akci přihlásit u Mgr. Jany Antošové, jana.antosova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 902.

 

Připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2024-2026 bude probíhat v termínu od 1.11. – 14.11.2023. Připomínkovací formulář naleznete zde: Připomínkovací formulář

Dokument naleznete zde: SPRSS LK_2024-2026

Přílohy dokumentu naleznete zde: Příloha č.1 - Karty rozvojových aktivitPříloha č. 2 - Výhled financování

Oznámení o zahájení zpracování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2024-2026

Dne 1. 11. 2022 Rada Libereckého kraje schválila zahájení činností spojených se zpracováním nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období let 2024-2026. Strategický dokument bude zpracovávat odbor sociálních věcí ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Jeho úkolem je revidovat uplynulé období, zmapovat současný stav a další vývoj sociálních služeb v Libereckém kraji.

Současně se zadáním zpracování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byl odboru sociálních věcí uložen úkol vypracovat návrh závazného dokumentu/metodiky stanovující pravidla přehodnocení sítě, podmínky pro zařazení a vyřazení sociálních služeb do/ze Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Za tímto účelem byla ustanovena Odborná skupina odboru sociálních věcí pro oblast plánování a financování základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, která je garantem. Aplikace těchto pravidel se předpokládá v období platnosti nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje ve vazbě na projednání se všemi zainteresovanými subjekty (zadavatelé i poskytovatelé sociálních služeb).

V případě, že budete mít zájem se do plánování sociálních služeb v Libereckém kraji zapojit, můžete se obrátit na územně příslušný úřad obce s pověřeným obecním úřadem, popř. obce s rozšířenou působností (ORP), který Vám sdělí informace o možnosti účasti v pracovních skupinách komunitního plánování sociálních služeb pro území na obecní úrovni. Liberecký kraj při tvorbě svých dokumentů z těchto komunitních plánů vychází. Kontakty na koordinátory plánování  naleznete např. zde:https://www.kraj-lbc.cz/urad/odbory/odbor-socialnich-veci/oddeleni/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/planovani-socialnich-sluzeb/planovani-socialnich-sluzeb-v-libereckem-kraji/planovani-socialnich-sluzeb-na-obcich

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky