Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období let 2024-2026

SPRSS LK 2024-2026

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2024 - 2026 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 19. 12. 2023, usnesením číslo 616/23/ZK. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (2024-2026), včetně příloh, naleznete níže:

Připomínkování SPRSS LK 2024-2026

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2024-2026 k připomínkování naleznete zde: SPRSS LK_2024-2026Karty aktivit

Připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2024-2026 bude probíhat v termínu od 1.11. – 14.11.2023. Připomínkovací formulář naleznete zde: Připomínkovací formulář

Oznámení o zahájení zpracování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2024-2026

Dne 1. 11. 2022 Rada Libereckého kraje schválila zahájení činností spojených se zpracováním nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období let 2024-2026 (číslo usnesení 1824/22/RK). Strategický dokument bude zpracovávat odbor sociálních věcí ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Jeho úkolem je revidovat uplynulé období, zmapovat současný stav a další vývoj sociálních služeb v Libereckém kraji.


Plánování sociálních služeb na krajské a obecní úrovni je zakotveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kraj viz § 95, písm. d) "zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5".
Síť sociálních služeb je dle zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 3, odst. i) součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje. V zákoně je uvedeno: „sítí sociálních služeb souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji“.


Za účelem efektivního nastavení sítě sociálních služeb v Libereckém kraji bude ve vazbě na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026 zpracován návrh závazných pravidel stanovujících zařazení nebo vyřazení sociálních služeb do/ze Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. K tomuto účelu byla ustanovena Odborná skupina odboru sociálních věcí pro oblast plánování a financování základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje (složení skupiny viz příloha), která by měla optimalizovat procesy vedoucí ke stanovení postupů, pravidel a nástrojů hodnocení Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a jejího dlouhodobého financování. Aplikace těchto pravidel se předpokládá v období platnosti nového SPRSS LK ve vazbě na projednání se všemi zainteresovanými subjekty (zadavatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb).

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky