Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Interní předpisy Krajského úřadu Libereckého kraje

Interní předpisy Krajského úřadu Libereckého kraje

 • Kontrolní řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)
 • Metodika k hodnocení zaměstnanců zařazených do KÚ LK (zde)
 • Modul USU – univerzální spisový uzel – příručka uživatele GINIS (zde)
 • Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2023 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (zde)
 • Organizační řád Krajského úřadu Libereckého kraje (Organizační řád platný k 01. 01. 2024)
 • Organizační směrnice OS-15/01/17 kterou se stanovují pravidla pro poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky a pro poskytování služebních stejnokrojů (zde)
 • Organizační směrnice OS-01/01/08 kterou se stanovují komunikační toky uvnitř KÚ LK při řešení mimořádných a krizových situací (zde)
 • Organizační směrnice OS-01/02/23 o opatřeních k činnostem v oblasti ochrany utajovaných informací, zvláštních skutečností, zajištění fyzické bezpečnosti k ochraně osob a opatření krajského úřadu při řešení mimořádné události nebo krizové situace (zde)
 • Směrnice Rady kraje 1/2019  k politice řízení bezpečnosti informací  (zde)
 • Organizační směrnice OS-15/03/08 k postupu při přijímání nových zaměstnanců Krajského úřadu LK a při skončení pracovního poměru (zde)
 • Organizační směrnice OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu KÚ LK (zde)
 • Organizační směrnice OS-15/07/10 ke stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany v budově sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)
 • Organizační směrnice OS-15/04/23 Pravidla pro objednávání a provoz zasedacích sálů (zde)
 • Organizační směrnice OS-15/10/10 Vstupní vzdělávání zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)
 • Organizační směrnice OS-16/18/10 o vnitřním řídícím a kontrolním systému (zde)
 • Organizační směrnice OS-18/01/19 Systém řízení rizik (zde)
 • Pracovní řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)
 • Kontrolní orgán Krajského úřadu LK (zde)
 • Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2023 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (zde)
 • Spisový řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky