Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kontakty

Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK)
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
 
tel. + 420 485 226 111 
fax: + 420 485 226 362
datová schránka: c5kbvkw
Podatelna  (kontakt na podatelnu zde)

Pracovní doba orgánu sociálně-právní ochrany dětí KÚ LK:

pondělí a středa                  8:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek        8:00 - 14:00 hod.

STRUKTURA ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A PŘEHLED AGEND

VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mgr. Jolana Šebková

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Mgr. Ivana Vedralová

 

 • vykonává všechny činnosti spojené s vedením oddělení sociální práce
 • řídí a kontroluje sociálně-právní ochranu dětí, organizaci a zprostředkování náhradní rodinné péče na území kraje

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Mgr. Michaela Filip

 

 • žadatelé o osvojení
 • metodika sociálně-právní ochrany dětí
 • evidence dětí vedených v evidenci ÚMPOD
 • standardy kvality sociálně-právní ochrany
Bc. Dana Kozderková
 • žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu
 • evidence dětí, které jsou umístěné v péči pěstounů na přechodnou dobu
 • metodika sociálně-právní ochrany dětí
 • příprava a organizace pěstounských setkání
 • Skupina pro vyhledávání náhradních rodičů 

Bc. Kateřina Hradiská 

 • žadatelé o pěstounskou péči
 • evidence dětí vhodných pro zprostředkování náhradní rodinné péče
 • metodika sociálně-právní ochrany dětí
 • příprava a organizace pěstounských setkání
 • Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

Bc. Hana Švandrlíková

 • stížnosti na postup OSPOD
 • metodika sociálně-právní ochrany dětí
 • státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Bc. Dalila Mochalová
 • agenda kurátorů pro mládež
 • metodika, evidence, vydávání pověření a kontrolní činnost osob pověřených k výkonu SPOD
 • vedení standardů kvality OSPOD KÚ LK
 • evidence a vyřizování přestupků a odvolání
 • metodika nezletilých bez doprovodu
 • kontrolní činnost
 • metodické vedení sociálně-právní ochrany dětí
 • agenda týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí; domácí násilí v rodinách s dětmi
 • individuální dotace pro pověřené osoby

PSYCHOLOG PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

PhDr. Simona Bělská
 • psycholog
 • agenda náhradní rodinné péče, odborné posouzení žadatelů i dětí
 • zástup vedoucí oddělení sociální práce 
 • děti do náhradní rodinné péče z jiných krajů

V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE PODAT STÍŽNOST NA VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, JE MOŽNÉ SE OBRÁTIT NA KTERÉHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH PRACOVNÍKŮ.

Kontakty

Všechny kontakty

Kontakty na orgány sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji : 

Adresář vedoucích pracovníků OSPOD ORP LK - aktuální k 27. 10. 2023

       

Městský úřad Česká Lípa

Mgr. Iveta Caklová 

487 881 343            731 435 077

caklova@mucl.cz

 

Bc. Iva Houdková

487 881 329            731 435 086

houdkova@mucl.cz

Městský úřad Frýdlant

Bc. Jana Hýblová

488 886 700            728 393 130

jana.hyblova@mu-frydlant.cz

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Mgr. Martina Rosenbergová

483 357 439

rosenbergova@mestojablonec.cz

 

Mgr. Hana Krámská

483 357 639            724 493 031

kramska@mestojablonec.cz

Městský úřad Jilemnice 

Mgr. Jindřiška Vébrová

481 565 324          731 506 045

vebrova@mesto.jilemnice.cz

 

Mgr. Eliška Nosková

481 565 330            734 259 859

noskova@mesto.jilemnice.cz

Magistrát města Liberec

Bc. Vlasta Pavlů

485 244 941

pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz

 

Bc. Jana Špringlová

485 244 810            733 164 622

springlova.jana@magistrat.liberec.cz

 

Mgr. Eva Nováková, DiS.

485 244 936            734 686 251

novakova.eva@magistrat.liberec.cz

Městský úřad Nový Bor

Bc. Jana Kučerová

487 712 365

jkucerova@novy-bor.cz

 

Mgr. Dana Balážová                      

487 712 369            722 203 468

dbalazova@novy-bor.cz 

Městský úřad Semily

Bc. Radka Andrlová

481 629 244      725 845 456

andrlova@mu.semily.cz

 

Ivana Kořínková

481 629 246            725 845 459

korinkova@mu.semily.cz

Městský úřad Tanvald

Bc. Hana Havlíčková

483 369 637          702 205 736

hhavlickova@tanvald.cz

Městský úřad Turnov

Mgr. Hana Kocourová 

481 366 854            737 204 265

h.kocourova@mu.turnov.cz

Městský úřad Železný Brod

Bc. Eva Sasková

483 333 928          728 856 901

e.saskova@zelbrod.cz

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky