Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Co je to sociálně-právní ochrana dětí

Co je to sociálně-právní ochrana dětí?

Je ti méně jak 18 let?

Žiješ v České republice nebo se zde z nějakého důvodu nacházíš a nastal u tebe vážný problém?

Pak je tu pro tebe sociálně-právní ochrana dětí. Jejím hlavním úkolem je podpořit tvůj zdravý vývoj, obhajovat všechna tvá práva a fungování tvojí rodiny.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem ohroženým dětem bez rozdílu a bezplatně.

Sociálně-právní ochrana dětí představuje hlavně zajištění práva každého dítěte na:

 • rodičovskou péči a život v rodině,
 • řádnou výchovu, ve které si rodiče i děti plní své povinnosti,

 • život v náhradní rodině, pokud není možný život ve vlastní rodině,

 • ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím,

 • ochranu před zanedbáváním,

 • ochranu před zneužíváním nebo vykořisťováním,

 • ochranu majetku.

Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují v České republice především:

 • obecní úřady a újezdní úřady,

 • krajské úřady,

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,

 • krajské pobočky Úřadu práce,

 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně.

V případě ohrožení zdraví a života volej bezplatné telefonní linky Policie České republiky 158 nebo zdravotnické záchranné služby 155.

O pomoc se také můžeš obrátit na:

 • Linky důvěry (například bezplatná non stop linka Bílého kruhu bezpečí na čísle telefonu 800 155 555 nebo bezplatná služba Linky bezpečí na čísle telefonu 116 111),

 • Obecní úřad v místě tvého bydliště (Kontakty ZDE),

 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP (Kontakty ZDE).

Kdy se můžeš jako dítě potkat s pracovníky (psychology nebo sociálními pracovnicemi) sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje:

 • Pokud se tvoji rodiče rozhodnou stát se pěstouny nebo osvojiteli. Tedy stát se náhradní rodinou pro dítě, které nemůže z nějakého důvodu žít ve své vlastní rodině.

 • Pokud z nějakého důvodu nemůžeš žít ve své vlastní rodině a je ti zajišťována náhradní rodina u pěstounů či osvojitelů nebo tě do svojí péče žádá někdo z tvých blízkých (například babička, děda, teta nebo třeba starší sourozenec).

Takové setkání by pro tebe mělo být příjemným popovídáním s člověkem, který uznává děti jako své rovnocenné partnery.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky