Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

Sociálně-právní ochranu dětí vykonávají na Krajském úřadu Libereckého kraje pověření pracovníci oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ukládá orgánům sociálně-právní ochrany povinnost řídit se Standardy kvality sociálně-právní ochrany. Závazné znění Standardů je uvedeno v Příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vytvořeny a pilotně ověřeny v rámci individuálního projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“, realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem standardizace je vytvoření efektivního a transparentního systému práce s ohroženými dětmi a rodinami, sjednocení přístupů, terminologie a metod práce.

Krajský úřad Libereckého kraje je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí Standardy řídit. Jejich plnění je kontrolováno a hodnotí se systémem bodů. Výjimkou jsou kritéria, u kterých vyhláška stanoví, že se na úrovni krajského úřadu nehodnotí;  jedná se o kritéria 1a, 1b, 4b, 8d, 9c, 9d a 14b.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje  Popis naplňování. (KE STAŽENÍ ZDE Popis naplňování standardů)

Aktuální verze Popisu naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje včetně všech příloh je k nahlédnutí v kanceláři Krajského úřadu Libereckého kraje, 11. patro, číslo dveří 1131.

Manuál implementace standardů kvality sociálně právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 (Manuál implementace SPO)

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc MPSV 2014 (Manuál implementace ZDVOP)

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby MPSV 2014 (Manuál implementace PO)

Zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany (manuál pro obecní úřady) Mgr. Hana Solařová 2015 (Zavádění standardů kvality SPO pro OU)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky