Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Bezpečnost

Hasič I   Policie   Násilí   Požár   Policie II

Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality než je celorepublikový průměr. Příčinou tohoto stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení. Těmito jevy jsou například: chudoba, zadlužení, nedostatek příležitostí k uplatnění v běžném životě, závislosti (gambling, alkohol, drogy).

Daným tématem se mj. zabývá i Agentura pro sociální začleňování (MMR ČR).

Krajský úřad Libereckého kraje má zřízenu Pracovní skupinu prevence kriminality Libereckého kraje. Tato pracovní skupina působí jako poradní orgán v oblasti realizace programu prevence kriminality a fungování dotačního systému.

Agenda prevence kriminality je zařazena na odbor kancelář hejtmana v rámci samostatné působnosti. Na oddělení krizového řízení pak tuto agendu vykonává odborný zaměstnanec pro ochranu obyvatelstva:  

Bc. Ehrenbergerová Linda, tel. 485226204 / 725923712, e-mail: linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz

Mapa kriminalityhttps://kriminalita.policie.cz/

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky