Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Prevence kriminality

Aktuality

3. 11. 2023

Dotace – Asistent prevence kriminality z ukrajinské komunity

Ministerstvo vnitra počítá s vyhlášením mimořádné výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu a plánuje s IOM Praha pro obce, které mají zájem o APK z ukrajinské komunity uspořádat webinář. Na něm bude představena připravovaná mimořádná výzva PPK, ale zejména IOM Praha představí blíže i svůj materiál a doporučení.

Informace naleznete na stránkách MV ČR: https://prevencekriminality.cz/prakticka-doporuceni-pro-obce-ktere-maji-zajem-o-apk-z-ukrajiny/

Kontaktní osobou z IOM (nejen k tomuto materiálu) je:

Kontaktní osobou z IOM (nejen k tomuto materiálu) je:

Timar ISSAOVÁ

Immigration & Border Governance FP

International Organization for Migration
Prague – Czech Republic 
M. +420 732 998 468
www.iom.int I czechia.iom.int I LinkedIn I Twitter

18. 7. 2023

Výsledky Dotační výzvy Program prevence kriminality na místní úrovni 2023 – 2. kolo - https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx

Evropský den proti vloupání 2023

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 21. června 2023, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to mj. z těchto důvodů:

  • Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
  • K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.

Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Policií ČR, nechalo za účelem kampaně rovněž zpracovat 4 nové na sebe navazující videospoty. První z nich se věnuje obecně kvalitnímu zabezpečení domácnosti. Druhý videospot doporučuje, jak vhodně ochránit domov před odjezdem na dovolenou. Na něj navazuje třetí spot s tématem, jak vzbudit dojem obydlené domácnosti, když nejste doma. Poslední z nich poukazuje na základní pravidla v případě, kdy dojde k vloupápání do domácnosti. K výše uvedeným videospotům byl vytvořen i leták.

Výše uvedené materiály jsou postupně zveřejňovány na Twitteru MV ČR (@vnitro) a po jejich zveřejnění budou k dispozici i na webových stránkách www.stopvloupani.cz a www.prevencekriminality.cz.

Základní pravidela při odchodech či odjezdech z domova:

1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.

3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která Vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

18. 4. 2023

Výsledky dotačního řízení Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 naleznete na stránkách ministerstva vnitra: Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

Z doporučení Komise vyplývá, že z alokované částky nebude spotřebováno 5.329.801,43 Kč. Komise doporučuje vyhlásit 2. kolo PPK 2023.

Nejvyšší dotace navrhla Komise přidělit v rámci Ústeckého, Libereckého a Olomouckého kraje, z toho Ústecký kraj celkem 8.431.200 Kč, Liberecký kraj celkem 6.004.410 Kč a Olomoucký kraj celkem 5.559.631 Kč.

1. 2. 2023

Zastupitelstvo LK schválilo dne 31. 1. 2023 vyhlášení programu č. 1.4 „Prevence kriminality“. Dotace v je určena obcím Libereckého kraje
na  neinvestiční projekty zaměřené na snižování kriminality, na opatření vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů a snižování trestné činnosti (není určena na primární prevenci na školách). Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu: 6. 3. – 22. 3. 2023. 

https://dotace.kraj-lbc.cz/pozarni-ochrana-a-prevence-kriminality-dotacni-fond/1-2-podpora-sdruzeni-hasicu-cech-moravy-a-slezska-libereckeho-kraje-d453418.htm  

13. 12. 2022

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační "Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023", na který budou poskytovány krajům a obcím státní účelové dotace. Podrobný postup zpracování žádosti je popsán v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023“ a jejich přílohách.

Informace a formuláře k vyhlášenému programu naleznete na webových stánkách ministerstva vnitra.
https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx

Podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf  bude možné od 1. 1. 2023.

Termín na odevzdání žádostí na MV je do 15. února 2023.  

Červen 2022

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo na svém zasedání  o poskytnutí  účelových dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.4 Prevence kriminality na níže uvedené projekty:

Hodnotící formulář

25. 2. 2022

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační "Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022".

Termín na odevzdání žádostí na MV je do 31. 3.  2022.  

Informace o programu naleznete v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022“ a v jejich přílohách.

Zásady na rok 2022, přílohy a metodická doporučení naleznete na stránkách MV:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2022.aspx

26. 1. 2022

Zastupitelstvo LK schválilo dne 25. 1. 2022 vyhlášení programu č. 1.4 „Prevence kriminality“.

Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu: 28. 3. – 11. 4. 2022. 

Dotace je určena obcím Libereckého kraje na  neinvestiční projekty zaměřené na snižování kriminality, na opatření vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů a snižování trestné činnosti (není určena na primární prevenci na školách).

https://dotace.kraj-lbc.cz/pozarni-ochrana-a-prevence-kriminality-dotacni-fond/1-4-nbsp-prevence-kriminality-d453566.htm

20. 12. 2021

Prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 30. 11. 2021 usnesením č. 483/21/ZK prodloužení platnosti Koncepce kriminality LK do konce roku 2022 v návaznosti na platnost Strategie prevence kriminality v České republice.

24. 2. 2021

Zastupitelstvo LK schválilo dne 23. 2. 2021 vyhlášení programu č. 1.4 „Prevence kriminality“.

Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu: 29. 3. – 13. 4. 2021. 

Dotace je určena obcím Libereckého kraje na  neinvestiční projekty zaměřené na snižování kriminality, na opatření vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů a snižování trestné činnosti (není určena na primární prevenci na školách).

https://dotace.kraj-lbc.cz/pozarni-ochrana-a-prevence-kriminality-dotacni-fond/1-4-nbsp-prevence-kriminality-d453566.htm

4. 1. 2021

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační "Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021". Odevzdání žádostí na MV do 15. února 2021.  

Informace o programu naleznete v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021“ a v jejich přílohách.

Zásady na rok 2021, přílohy a metodická doporučení naleznete na stránkách MV:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2021.aspx

8. 2. 2020

Zastupitelstvo LK schválilo dne 28. 1 . 2020 vyhlášení programu č. 1.4 „Prevence kriminality“. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu: 2. 3. – 20. 3. 2020. 

https://dotace.kraj-lbc.cz/pozarni-ochrana-a-prevence-kriminality-dotacni-fond/1-4-nbsp-prevence-kriminality-d453566.htm 

10.12.2019

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační "Program prevence kriminality na místní úrovni 2020". Odevzdání žádostí na MV do 15. února 2020.  

Informace k prgramu neleznete  v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020“ a jejich přílohách.

"Zásady 2020"

Přílohy a metodická doporučení naleznete na stránkách MV:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2020.aspx

01.11.2019

Seminář pro PČR a MP dne 2. prosince 2019 POZVÁNKA . Obsahem seminářů bude problematika nelegálního online obsahu, mezi který můžeme zahrnout pornografii, nenávistné komentáře, fake news (záměrné dezinformace či publikace fotografií). Součástí seminářů bude vysvětlení toho, co můžeme považovat za nelegální online obsah a dále kazuistiky/ případy, pomocí kterých je možno prakticky demonstrovat, že tvorba a šíření vybraného nelegálního obsahu je skutečně trestně postižitelná a to i v České republice. 

27.09.2019

Dne 29. listopadu 2019 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskuteční seminář "Elektronická bezpečnost, rizika internetu pro učitele základních škol a víceletých gymnázií". Seminář učitele provede různými formami kyberšikany. Seznámí je také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu. 

POZVÁNKA UČITELÉ

Prezentace: Ucitele_část_1  Učitele_cast_2

Dne 28. listopadu 2019 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskuteční seminář "Elektronická bezpečnost, rizika internetu pro rodiče". Proškolení rodiče se budou lépe orientovat v kyberprostoru, zejména prostředí sociálních sítí. Budou jim představeny nástrahy internetu, které jejich dětem hrozí.

 POZVÁNKA

Prezentace:  Rodice_cast_1  Rodice_cast_2

29.08.2019

Liberecký kraj pořádá 4. října 2019 seminář pro obce "GDPR a kamerové systémy" Pozvánka_GDPR_a_KS 

22.07.2019

Dne 3. září 2019 se na Krajském úřadě Libereckého kraje uskuteční seminář "Elektronická bezpečnost, rizika internetu". Seminář  má za cíl šířit povědomí o nástrahách internetu a používání sociálních sítí, mobilních telefonů. Určen je pro zaměstnance úřadů.

POZVÁNKA

Prezentace: Prezentace_cast_1   Prezentace_cast_2

11. 06. 2019

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 28. května 2019 o poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.4 Prevence kriminality:

Program č.1.4: podpořené a nepodpořené žádosti

21. 01. 2019

Dne 4. února 2019 se v Praze uskuteční Konference projektu Kraje pro bezpečný internet.

POZVÁNKA: Pozvánka

14. 12. 2018

Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni 2019. Žadatelé předloží z webové aplikace vygenerovaný formulář Žádosti odboru prevence kriminality MV nejpozději do 15. února 2019 prostřednictvím datové schránky (6bnaawp).

Podmínky programu -  Zásady 2019

Výzvu naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx

21. 09. 2018

Krajský úřad Libereckého kraje ve spolupráci s ministerstvem vnitra, policií a dalšími odborníky na bezpečnostní problematiku připravil na základě projektu „Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů pro rok 2018“ sérii pěti seminářů na téma ochrany měkkých cílů.

1)      Ochrana měkkých cílů   24. září 2018

2)      Ochrana MC – Veřejné budovy a prostranství  8. října 2018

3)      Ochrana MC – Eventová bezpečnost (pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí)    15. října 2018

4)      Ochrana MC – Specifika outdoorových eventů   22. října 2018

5)      Vyhodnocení ohroženosti MC (bezpečnostní analýza, určení priorit)    5. listopadu 2018

Za takzvané měkké cíle jsou považována místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Zejména po teroristických útocích začala problematika ochrany měkkých cílů nabývat na důležitosti. Proto začátkem roku ministerstvo vnitra podepsalo s kraji a obcemi memorandum o spolupráci v rámci sdílení informací bezpečnostních složek o podobných útocích.

Semináře objasní zájemcům, nejen to, co jsou měkké cíle, jaké jsou základní postupy při ochranně těchto specifických míst a jaká bezpečnostní opatření jsou účinná a nutná, ale také představí možnosti dotační politiky. Jsou určeny pro zástupce samospráv, zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, pracovníky škol a školských zařízení, správce budov a veřejných prostranství, organizátory akcí pořádaných na veřejných prostranstvích, zaměstnance obecní policie, složky IZS, bezpečnostní manažery firem a představitele obcí, provozovatele a vedoucí pracovníky zařízení, kde se koncentruje veřejnost.

Pro účast na jednotlivých seminářích, je nutná registrace na adrese https://doverville.cz/vzdelavaci-sluzby/seminare​ , zde najdete i další potřebné informace. Semináře jsou bezplatné.

Všech pět seminářů se bude konat v sídle Libereckého kraje – Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

26. 01. 2018

Dne 6. února 2018 se v Praze uskuteční celorepublikové finále Kvízu PLUS, který je jednou z částí projektu Kraje pro bezpečný internet. Za Liberecký kraj se soutěže zúčastní vítězka krajského kola Kateřina Šourková z Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16. Ve stejný den se od 11 hodin koná i KONFERENCE KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET, účast na konferenci je bezplatná.

POZVÁNKA: zde

Archiv aktualit

Kontakty – Liberecký kraj:
Bc. Linda Ehrenbergerová    485 226 204,  725 923 712     linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz         

Související odkazy

OPK MV ČR (__)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky