Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Akce

2024

Veřejný opatrovník a jeho role při poskytování zdravotních služeb opatrovanci

Ve dnech 16. a 17. května 2024 (2 termíny) se konalo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje (multimediál) neakreditované školení s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph. D., LL.M.  Pan doktor působil jako lektor v oboru zdravotnického práva v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na Univerzitě Karlově. Vede vlastní konzultantskou společnost a vzdělává odbornou i laickou veřejnost v oborech zdravotnického práva a organizace zdravotnictví.

Seminář byl zaměřen následovně: 

  • Zdravotní služby a výkon veřejného opatrovníka u osob s omezenou svéprávností
  • Pozice a povinnosti veřejných opatrovníků ve vztahu ke zdraví opatrovance
  • Dotazy účastníků z oblasti poskytovatelů zdravotních služeb a povinností veřejných opatrovníků
Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí

Dne 12. března 2024 proběhl v prostorech Krajského úřadu Libereckého kraje (multimediál)  akreditované školení s JUDr. Ing. Radovanem Dávidem, Ph.D. na téma Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí.

Seminář byl zaměřen na opatrovnictví v hmotném právu, požadavky na výkon opatrovnictví obcí, právní jednání opatrovníka a rozhodovací praxi soudů.

2023

Konference VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

Dne 14. listopadu 2023 se v budově Krajské vědecké knihovny v Liberci uskutečnila konference „Veřejné opatrovnictví“ určená veřejným opatrovníkům obcí Libereckého kraje.

Dále byli na akci pozváni: soudci a VSÚ okresních soudů Libereckého kraje a Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, vybraní poskytovatelé sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním, zástupci Krajské nemocnice Liberec - Oddělení psychiatrie pro dospělé, Psychiatrické nemocnice Kosmonosy a Horní Beřkovice, krajští metodici veřejného opatrovnictví.

Jelikož se veřejné opatrovnictví dotýká různých rovin (soudní, obecní, sociální, zdravotní, právní, aj.), příspěvky se orientovaly těmito směry. Konferencí provedla účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.

Na konferenci vystoupilo 6 hostů.  První příspěvek s názvem „Veřejné opatrovnictví v Libereckém kraji“ představila Ing. Jana Vavřichová, metodička veřejného opatrovnictví Krajského úřadu Libereckého kraje.  Mgr. Aneta Redlichová, právnička legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti, přednesla téma „Právní jednání opatrovníka za opatrovance“. Po přestávce navázaly příspěvkem „Opatrovnictví na okresním soudu“ soudkyně Mgr. Martina Fričová a vyšší soudní úřednice Markéta Motlíková z Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Mgr. Alena Nosková, právnička z Odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením Kanceláře veřejného ochránce práv, měla připravenu prezentaci na téma „Role ochránce ve veřejném opatrovnictví“ (pro nemoc nevystoupila - účastníkům zaslány podklady). V posledním bloku konference byla věnována pozornost zdravotním a sociálním službám pro osoby s duševním onemocněním. Mgr. Alena Fialová, vedoucí zdravotně-sociálních pracovníků Psychiatrické nemocnice Kosmonosy, hovořila o reformě péče duševního zdraví a nastavení spolupráce s nemocnicí. Za poskytovatele sociální služeb promluvila s příspěvkem „Multidisciplinární tým Fokus Liberec“ ředitelka organizace PhDr. Jana Horáková. „Současné výsledky reformy z pohledu člověka se zkušeností“ přednesl Zbyněk Roboch, BA, specialista destigmatizace Národního ústavu duševního zdraví a peer konzultant PN Bohnice.

Konference se zúčastnilo celkem 68 osob.

 

   6. akreditovaný vzdělávací program

Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení 

Ve dnech  26. a 27. září 2023 proběhl v prostorách KÚ LK 6. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bylo lektorsky zajištěno autorkou cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Bonusový 6. program se zaměřil na další nediskutovaná témata opatrovnictví, novinky v sociální a opatrovnické oblasti, co se v zákonech chystají od následujícího roku.

Kulatý stůl pro duševní zdraví

Dne 12. září 2023 se v multimediálním sále KÚ LK uskutečnil Kulatý stůl pro duševní zdraví určený veřejným opatrovníkům obcí Libereckého kraje. Akce proběhla jako aktivita nového projektu oddělení rozvoje a financování sociálních služeb s názvem „Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji“. Setkání bylo realizováno ve spolupráci s kolegyní Mgr. et Bc. Klárou Zajícovou, koordinátorkou péče o duševní zdraví.

O výstupech akce budou informováni členové Krajské koordinační skupiny pro duševní zdraví Libereckého kraje dne 10. 10. 2023.

   5. akreditovaný vzdělávací program

Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví 

Ve dnech  25. a 26. května 2023 proběhl v prostorách KÚ LK 5. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bylo lektorsky zajištěno autorkou cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Záměrem 5. programu bylo shrnutí úředních povinností a pravomocí veřejného opatrovníka a jeho odpovědnost jako úředníka (i ve vztahu k výkonu opatrovnictví). Zaměřili jsme se na vedení spisu, archivaci, předávání dokumentace soudu, notáři, opatrovanci, mlčenlivost (a praktické úskalí), vypořádání dotazů, které nemůže z důvodu mlčenlivosti opatrovník řešit. Dotkli jsme se také záležití plynoucích ze zákoníku práce (přesčasy, služební cesty, pověření). Důležité je řešit i zastupitelnost, pracovní pohotovost, odměňování.

   4. akreditovaný vzdělávací program

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky

Ve dnech  2. a 3. března 2023 proběhlo v prostorách KÚ LK 4. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bylo lektorsky zajištěno autorkou cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Záměrem 4. programu bylo dodat si odvahu k napsání prakticky námitky, odvolání a žaloby v oblasti sociálních dávek. Jednalo se o uvedení teorie do praxe, ...

2022

   3. akreditovaný vzdělávací program

Dluhy osob s duševním onemocněním

Ve dnech  24. a 25. 11. 2022 proběhl v prostorách KÚ LK 3. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bylo lektorsky zajištěno autorkou cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Záměrem 3. programu bylo projít vzory a postupy ke zneplatnění jednání před omezením opatrovance i po soudním rozhodnutí. Dotkli jsme se témat „bílý kůň“, obchody po telefonu, objednávky přes internet, dluhy manžela (těch „úžasných“). Zabývali jsme se nevýhodnými půjčkami vzniklými před rozhodnutím o omezení svéprávnosti. Povídali jsme si o znaleckých otázkách, abychom již při řízení o omezování svéprávnosti měli důkazy pro budoucí práci s dluhy. Vyjasnili jsme si, co se komu v minulých letech podařilo anulovat, prosadit, upravit, ... 
Řešili jsme, jak získat zpět i již splacenou exekuci pro neplatný právní titul.

   2. akreditovaný vzdělávací program

Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním

Ve dnech  26. a 27. května 2022 proběhl v prostorách KÚ LK 2. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bylo lektorsky zajištěno autorkou cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Záměrem 2. programu bylo probrat platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním. Znalecké posudky a jejich obsah pro budoucí jednání opatrovanců, schvalování právního jednání, jednání opatrovníka za opatrovance. Konzultována byla problematika souhlasů ve zdravotnictví, rozhodování o focení opatrovance, rozhodování opatrovníka proti vůli opatrovance (např. detence, nákupy, transformace sociálních služeb). Jak a co opravdu není problém, aby si rozhodl opatrovanec, co musí řešit opatrovník u soudu. Jaká je odpovědnost opatrovance za své jednání, otázky týkající se odpovědnosti opatrovníka.

   1. akreditovaný vzdělávací program

Opatrovnictví v praxi

Ve dnech 31. března a 1. dubna 2022 proběhl v prostorách KÚ LK 1. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bylo lektorsky zajištěno autorkou vzdělávacího cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Záměrem bylo se na 1. programu „setkat“, sdělit si pokroky ve výkonu opatrovnictví, uvažovat kam opatrovnictví směřuje, jaké jsou nové konfliktní situace, jaká je praxe v regionu, co vyvstává za složitější otázky k řešení. Představeny byly legislativní novinky, které se dotýkají našich opatrovanců. Dále byl prostor věnován činnostem opatrovníka souvisejícím s dluhovou problematikou, sociální či zdravotní sférou. 

   Setkání u „kulatého stolu“

Dne 3. března 2022 se uskutečnilo na Městském úřadě Nový Bor 3. setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. 

Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 2 obcí s rozšířenou působností LK (Česká Lípa, Nový Bor). Hostem setkání byla Mgr. Alena Nosková, právnička z organizace SKOK do života, o.p.s. Z Okresního soudu v České Lípě se zúčastnila soudkyně agendy svéprávnosti a opatrovnictví - Mgr. Martina Fendrychová.  Celou akcí provedla účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.

​Fokus Liberec o. p. s. zorganizoval dané setkání ve spolupráci s KÚ LK s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu byly řešeny konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak měly možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší a současně si nabídnout vzájemnou pomoc a podporu. Akce se zúčastnilo 6 z 16 obcí vykonávajících funkci veřejného opatrovníka z vymezeného regionu (Česká Lípa, Doksy, Dubá, Kamenický Šenov, Nový Bor, Zákupy). Z řad poskytovatelů dorazili zástupci následujících organizací: Fokus Liberec o.p.s. (vč. českolipské pobočky); VČELKA sociální služby o.p.s.; Pečovatelská služba Kamenický Šenov; Rytmus Liberec, o.p.s.; Společnost Dolmen, z.ú. Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 29 osob.

2021

   Setkání u „kulatého stolu“

Dne 25. listopadu 2021 se uskutečnilo na Městském úřadě Železný Brod 2. setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. 

Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 4 obcí s rozšířenou působností LK (Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod). Setkání proběhlo za účasti ředitelky Fokusu Liberec o.p.s. - PhDr. Jany Horákové, právničky Mgr. Aleny Noskové z organizace SKOK do života, o.p.s., soudkyně Mgr. Martiny Fričové a vyšší soudní úřednice Markéty Motlíkové z Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Celou akcí provedla účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.

Fokus Liberec o.p.s. zorganizoval dané setkání ve spolupráci s KÚ LK s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu byly diskutovány konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak měly možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší, získat jiný úhel pohledu a nabídnout si vzájemnou kooperaci. Debata o problematických aspektech opatrovnictví (soukromého i veřejného) a předání zkušeností přispěly k oboustrannému pochopení. Akce se zúčastnily 3 z 15 obcí vykonávajících funkci veřejného opatrovníka z vymezeného regionu (Rokytnice nad Jizerou, Semily, Železný Brod). Z řad poskytovatelů dorazili zástupci následujících organizací: Fokus Liberec o.p.s., Fokus Semily, z. s., Fokus Turnov, z. s., Rytmus Liberec, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené Semily, Spokojený domov, o.p.s. Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 20 osob.

Logo cyklu   9. přednáška

Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností

Ve dnech  22. a 23. září 2021 proběhne v prostorách KÚ LK 9. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) jsou veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška je lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Účastník semináře by měl získat dostatek informací, aby si v rámci profesní péče o osobu s omezenou svéprávností (u výkonu veřejného opatrovnictví na obci) byl schopen „najít své místo“ v účinné pomoci. Měl by být schopen osobě napomáhat i v tradičních a méně tradičních záležitostech jejího života. Aneb – měl by umět řešit, co život přináší. Opatrovník na obci by měl být profesionálem a měl by být schopen účinné spolupráce s pracovníky ostatních profesí, kteří se pohybují kolem opatrovance, aby byla zajištěna profesionální péče o osobu s omezenou svéprávností, která již není schopna svá práva a povinnosti plnit samostatně.

Logo cyklu   8. přednáška

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka

Dne 27. května 2021 proběhla v on-line prostředí 8. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Účastník by měl díky absolvovanému programu zvládat rozeznat posudková kritéria u jednotlivých dávek. Měl by si ujasnit povinné náležitosti opravných prostředků. Měl by být schopen z podkladů od klienta rozeznat, ve které fázi řízení klient je a jaké má další možnosti (nahlížení do spisu, námitka, odvolání, správní žaloba, stížnost, přezkum, náhrada škody, nová žádost). 

Absolvent by základním způsobem měl vést klienta, aby byl schopen podat opravný prostředek úplný, s náležitým tvrzením své pravdy a předmětnými důkazy, které se vztahují k posuzované dávce. Měl by být seznámen s procesem dle správního řádu a se základními zásadami správního řízení a také s předpisem, který je příslušný k obhajovanému nároku v praxi.

Logo cyklu   7. přednáška

Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)

Dne 25. března 2021 proběhla v on-line prostředí 7. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Účastník semináře získal základní přehled o jednotlivých druzích odpovědnosti na úseku občanského, trestního, přestupkového, pracovního a sociálně-právního práva. Zároveň byl informován o rozsahu a způsobu zavinění a také o oblasti náhrady škody. Pozornost byla věnována rozpoznání rizik a pomoci vymáhat klientům nebo opatrovancům jejich nároky (případně vědět, kam se obrátit o pomoc). 

Logo cyklu   6. přednáška

Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních

Dne 28. ledna 2021 proběhla v on-line prostředí 6. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Absolvent by měl zvládnout rozlišit situace, kdy osoba může za sebe ve zdravotnictví jednat a co by mohla podepsat, a to na základě odhadnutí sociálních dovedností osoby. Dále by měl být schopen určit svoji roli a objem své nápomoci osobě (rada, doprovod, podpora k vymožení práv, pomoc osobě v obhajobě jejích práv). 

2020

Logo cyklu   5. přednáška

Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce)

Ve dne 12. listopadu 2020 proběhla v on-line prostředí 5. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Seminář si kladl za cíl seznámit účastníka a poskytnout mu nástroje na účinný boj s dluhy osoby závislé na pomoci, podpoře a opatrovnictví (veřejném, vykonávaném obcí). Účastník by měl zvládnout základní rozvahu a analýzu finanční situace klienta a aplikovat vzory podání. Akce se zúčastnilo celkem 34 osob (obce III - 21 osob, obce II - 7 osob, obce I - 6 osob).

Logo cyklu   4. přednáška

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)

Ve dnech 2. a 3. září 2020 proběhla na KÚ LK 4. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje, kteří si mohli vybrat ze 2 termínů. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Seminář si kladl za cíl objasnit účastníkovi právní aspekty pomoci osobě, která tuto pomoc odmítá, není schopná ji přijímat, případně si o ni říci, ale přesto ji nutně potřebuje. Pozornost byla věnována projevení vážně míněného nesouhlasu, jeho řešení, oznámení soudu, otázce trestněprávní, soudnímu rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení.  Akce se zúčastnilo celkem 41 osob (obce III - 25 osob, obce II - 8 osob, obce I - 8 osob).

2019

Logo cyklu   3. přednáška

Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci

Ve dnech 23. a 24. října 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 3. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje, kteří si mohli vybrat ze 2 termínů. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Účastníci byli seznámeni se základními druhy podpory, s postupem, když osoba není schopna sama jednat či s otázkou sociálních služeb / práce a právních jednání duševně nemocných. Prostor byl také věnován smlouvám o poskytování sociální služby. Akce se zúčastnilo celkem 42 osob (obce III - 22 osob, obce II - 7 osob, obce I - 13 osob).

   Setkání u „kulatého stolu“

Dne 10. října 2019 se v Paláci Centrum Liberec uskutečnilo setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 4 obcí s rozšířenou působností LK (Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Frýdlant). Setkání proběhlo za účasti ředitelky Fokusu Liberec - PhDr. Jany Horákové, soudkyně jabloneckého okresního soudu - Mgr. Martiny Fričové a regionálního konzultanta MZ pro LK - Bc. Přemysla Holeše. Celou akcí provedla účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.

Fokus Liberec o. p. s. zorganizoval dané setkání ve spolupráci s krajským úřadem s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu byly řešeny konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak měly možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší a současně si nabídnout vzájemnou spolupráci. Akce se zúčastnilo celkem 7 obcí vykonávajících opatrovnickou agendu. Kromě 4 obcí s rozšířenou působností, dorazili veřejní opatrovníci z měst Hodkovice nad Mohelkou, Lučany nad Nisou a Raspenavy. Z řad poskytovatelů přišli zástupci následujících organizací: Fokus Liberec, Společnost Dolmen, Rytmus Liberec, Sdružení TULIPAN, DCDS Jablonec nad Nisou, NADĚJE. Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 30 osob (z toho: obce - 11 osob; poskytovatelé -15 osob).

V příštím roce proběhnou 2 kulaté stoly, které budou vymezeny pro zbývající obce s rozšířenou působností (2. kulatý stůl - Turnov, Semily, Jilemnice, Železný Brod; 3. kulatý stůl - Česká Lípa, Nový Bor).

 Logo cyklu   2. přednáška

Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy)

Ve dnech 22. a 23. května 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 2. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Z důvodu vysokého zájmu o 1. téma si účastníci mohli vybrat ze 2 termínů. Akce se zúčastnilo celkem 39 osob (obce III - 24 osob, obce II - 8 osob, obce I - 7 osob). Na přednášce byla věnována pozornost smyslu a účelu podpory, praxi při omezování svéprávnosti, funkčnosti institutu omezení svéprávnosti či porovnání výkonu opatrovnictví a sociální práce.

Logo cyklu   1. přednáška

Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč

Dne 28. března 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 1. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Akce se zúčastnilo celkem 42 osob (obce III - 23 osob, obce II - 8 osob, obce I - 11 osob). Na přednášce se řešila témata jako právní osobnost a svéprávnost, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, opatrovnictví, řízení ve věcech svéprávnosti a opatrovnictví člověka.

Cyklus 9 na sebe navazujících přednášek přináší celkové pojetí opatrovnictví dospělých. Jedná se o metodickou pomoc obcím – veřejným opatrovníkům Libereckého kraje. Cyklus je rozdělen do 3 let (2019-2021), přičemž v každém roce proběhnou 3 přednášky. KÚ LK podpoří v každém roce vzdělávání veřejných opatrovníků finanční spoluúčastí na cyklu formou zaplacení PRVNÍ PŘEDNÁŠKY.

Seminář OPATROVNICTVÍ FYZICKÉ OSOBY VYKONÁVANÉ OBCÍ

Dne 17. ledna 2019 se na KÚ LK uskutečnil seminář „Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí" určený veřejným opatrovníkům z obcí I. typu našeho kraje. Seminář byl lektorsky zajištěn Mgr. Bc. Petrou Juřátkovou, asistenskou soudce Nejvyššího soudu, doktorandkou Právnické fakulty Palackého univerzity s více než pětiletou praxí v oblasti vzdělávání úředníků. Semináře se zúčastnilo 17 obcí (20 osob), které jsou soudem pověřeny k výkonu funkce veřejného opatrovníka. Seminář byl zaměřen na oblast zastoupení v českém právu, osobu opatrovníka a institut opatrovnictví z pohledu hmotného a procesního práva.

Níže je k nahlédnutí pozvánka a program semináře:

2018

Konference VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK zorganizovalo pro veřejné opatrovníky obcí Libereckého kraje v rámci výkonu přenesené působnosti v agendě veřejné opatrovnictví konferenci na téma „Aktuální otázky ve veřejném opatrovnictví“.

Konference se uskutečnila pod záštitou Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, dne 14. března 2018 od 9:00 do 16:00 hodin v budově KÚ LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 - multimediální sál. 

Na konferenci vystoupilo 6 hostů. První příspěvek s názvem „Smysl a nesmysl opatrovnictví, odpovědnost opatrovníka v tomto systému a ve zdravotnictví" přednesla Mgr. Radka Pešlová, odborná lektorka a právnička v sociální oblasti. Mgr. Barbora Rittichová, odborná lektorka a právnička z Ministerstva spravedlnosti ČR, navázala s příspěvkem na téma „Aktuální otázky svéprávnosti a opatrovnictví".  Z jiného úhlu pohledu představila opatrovnictví Ing. Alena Přichystalová, veřejný opatrovník z Magistrátu statutárního města Jablonec n. N. Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka příspěvkové organizace OSTARA, vystoupila na konferenci jako zástupce poskytovatele sociálních služeb. Závěrečný příspěvek „Sociální práce s lidmi se sluchovým postižením" měla vedoucí poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. a sociální pracovnice Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, Mgr. Martina Macurová. Celou konferencí provedl účastníky moderátor Českého rozhlasu Liberec Jan Žíla.

Konference se zúčastnilo celkem 47 osob z obcí Libereckého kraje, 11 osob z krajských úřadů, 13 osob z poskytovatelů sociálních služeb a 2 osoby z okresních soudů.

Níže naleznete příspěvky jednotlivých hostů:

Ohledně příspěvku Mgr. Rittichové k tématu detence lze odkázat na kapitolu věnovanou soudnímu řízení o detenci (konkrétně str. 27-35) - Doporučený postup č. 5/2018 k detencím v zařízení sociálních služeb (MPSV, 2019).

Níže je k nahlédnutí pozvánka a program konference:

2017

Seminář VÝKON AGENDY VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

Dne 30. 11. 2017 se na KÚ LK uskutečnil seminář „Výkon agendy veřejné opatrovnictví" určený veřejným opatrovníkům z obcí I. typu našeho kraje. Seminář byl lektorsky zajištěn Bc. Veronikou Čtvrtlíkovou, DiS. Semináře se zúčastnilo 17 obcí, které jsou soudem pověřeny k výkonu funkce veřejného opatrovníka. Níže je k dispozici prezentace paní lektorky.

Zadejte text

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky