Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Cyklus opatrovnictví

V rámci 5leté spolupráce s paní Mgr. Radkou Pešlovou se uskutečnily 2 akreditované vzdělávací cykly opatrovnictví. Cílovou skupinou byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. V letech 2019-2021 proběhl základní vzdělávací program 9 přednášek Cyklus opatrovnictví a podpory osob. V období let 2022-2023 se poté realizoval pokračující Cyklus opatrovnictví pro pokročilé, který zahrnoval 6 přednášek. V současné době mohou zájemci využít níže uvedené online vzdělávání akreditované společnosti Kalis, s. r. o. (bez součinnosti s KÚ LK).

Opatrovnictví pro pokročilé (2022-2023)

Opatrovnictví pro pokročilé
 • Autor / lektor:   Mgr. Radka Pešlová   (více o ní: http://www.socialniradce.cz/praxe/)
 • Období realizace:   2022-2023
 • Cílová skupina:   veřejní opatrovníci obcí LK
 • Počet akreditovaných programů:   6
 • Frekvence:   3 programy / rok
 • Cena (1 program z cyklu / 1 osoba):   1.300 Kč bez DPH (neplátce DPH)
 • KÚ LK podpoří v každém roce vzdělávání veřejných opatrovníků finanční spoluúčastí na cyklu formou zaplacení 1 programu.
   
 • Souhrnná pozvánka - základní informace k cyklu vč. obsahu přednášek 
Akreditovaný vzdělávací program
Číslo akreditace
Termín
1.
Opatrovnictví v praxi
AKREDITACE MV
AK/PV-501/2021 - průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-294/2021 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
31. 3. 2022
1. 4. 2022
Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování, praxe a judikatura
AKREDITACE MPSV
A2021/0992-SP/PC/VP
2.
Platnost a neplatnost právního jednání osoby
s duševním onemocněním
AKREDITACE MV
AK/PV-500/2021 - průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-293/2021 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
26. 5. 2022
27. 5. 2022
AKREDITACE MPSV A2021/0985-SP/VP
3.
Dluhy osob s duševním onemocněním
AKREDITACE MV
AK/PV-503/2021 - průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-296/2021 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
24. 11. 2022
25. 11. 2022
AKREDITACE MPSV A2021/0961-SP/VP
4.
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky
AKREDITACE MV
AK/PV-502/2021 - průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-295/2021 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
2. 3. 2023
3. 3. 2023
AKREDITACE MPSV A2021/0986-SP/VP
5.
Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví
AKREDITACE MV
AK/PV-499/2021 - průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-292/2021 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
25. 5. 2023
26. 5. 2023
TENTO PROGRAM NEMÁ AKREDITACI MPSV, protože MPSV neakredituje otázky veřejného opatrovnictví
6.
Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení
AKREDITACE MV
AK/PV-504/2021 - průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-297/2021 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
26. 9. 2023
27. 9. 2023
AKREDITACE MPSV A2021/0962-SP/VP

Cyklus opatrovnictví a podpory osob (2019-2021)

 • Základní cyklus opatrovnictví proběhl v Libereckém kraji v období 3 let (2019-2021). Jednalo se o METODICKOU POMOC OBCÍM – VEŘEJNÝM OPATROVNÍKŮM LIBERECKÉHO KRAJE.  Cílovou skupinou byli VEŘEJNÍ OPATROVNÍCI (z řad úředníků i starostů). KÚ LK podpořil vzdělávání veřejných opatrovníků finanční spoluúčastí na cyklu.
 • vedený Mgr. Radkou Pešlovou (více o ní: http://www.socialniradce.cz/praxe/)
 
Cyklus opatrovnictví
 
Téma opatrovnictví a podpory osob je natolik rozmanité, že jej nelze probrat do hloubky za jednu přednášku. Reakcí na tuto skutečnost bylo vytvoření komplexního cyklu vzdělávání za účelem posílení profesionální úrovně pracovníků věnujících se dané problematice.
 
Cyklus 9 na sebe navazujících přednášek přinesl celkové pojetí opatrovnictví dospělých z pohledu veřejných opatrovníků a sociálních pracovníků. Účelem vzdělávacího programu bylo seznámit účastníky s péčí o osoby, které nejsou schopny samostatně rozhodovat o svém životě.
 
Každá přednáška byla akreditována na 6 vyučovacích hodin.
 
V rámci přednášky byl věnován prostor především praktickým příkladům, dotazům z praxe, aktuálním tématům vč. zkoušky odborné způsobilosti.
 
Témata a termíny:
 
číslo akreditace
termín
1.
Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
Akreditace MV ČR:
AK/PV-475/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-261/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
28. 3. 2019
2.
Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest
 
 
Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy)
Akreditace MV ČR:
AK/PV-476/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-262/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 
Akreditace MPSV ČR:
 A2019/0278-SP/VP
22. 5. 2019
23. 5. 2019
3.
Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci
Akreditace MV ČR:
AK/PV-478/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-264/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0281-SP/VP
23. 10. 2019
24. 10. 2019

 

4.
Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
Akreditace MV ČR:
AK/PV-484/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-270/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0282-SP/PC/PP/VP
2. 9. 2020
3. 9. 2020
5.
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce)
Akreditace MV ČR:
AK/PV-479/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-265/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0280-SP/VP
12. 11. 2020
on-line

 

6.
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
Akreditace MV ČR:
AK/PV-477/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-263/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2018/0616-SP/PC/VP
28. 1. 2021
on-line

 

7.
Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
Akreditace MV ČR:
AK/PV-480/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-266/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0279-SP/PC/PP/VP
25. 3. 2021
on-line
8.
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
Akreditace MV ČR:
AK/PV-481/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-267/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0276-SP/VP
27. 5. 2021
on-line
9.

 

Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností
Akreditace MV ČR:
AK/PV-483/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
AK/VE-269/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
Akreditace MPSV ČR:
A2019/0277-SP/PC/PP/VP
22. 9. 2021 
23. 9. 2021
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky