Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Metodická podpora

Podpora v právním jednání

V prezentaci se dozvíte, jaké druhy podpory může mít zletilý člověk s narušenou schopností právně jednat. Konkrétně je věnována pozornost nápomoci při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a opatrovnictví bez / s omezením svéprávnosti.

Práva a povinnosti opatrovníka

Opatrovník v praxi - Užitečná příručka pro starostlivé pečující a opatrovníky

 • Autorem knihy je Mgr. Radka Pešlová. Publikaci vydal Moravskoslezký kruh v roce 2021.
 • Příručka vznikla jako podpora pro starostlivé pečující a opatrovníky, aby měli možnost získat odpovědi na nejpalčivější otázky, které přicházejí. Témata vychází z nejčastějších otázek v poradně věnované pečujícím a opatrovníkům na stránkách www.mskruh.cz.
 • Kniha vyšla za podpory Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci NDT Senior a Jihomoravského kraje.
 • Publikace ke stažení zde.
VZORY

Postup k zastoupení osoby, která již není schopna samostatně jednat

 • Jak popisuje rozdíl mezi schopností jednat a podepisovat autorka publikace Mgr. Radka Pešlová, jednání znamená porozumět tomu, co se děje (rozeznat důsledky, rozhodovat se). Plně jednat může jen člověk, který situaci ovládá. Udělení podpisu automaticky neznamená platnost a závaznost. Na str. 3 je grafické schéma s názvem Struktura rozhodování, podpory a náhradního rozhodování. Jelikož dokument nemá v úvodu obsah, níže jsou shrnuty oblasti, kterým je věnována pozornost.

 • Publikace ke stažení zde.

OBSAH
 
- Plná moc - jen u osob schopných jednat!
- U osob, které potřebují pohlídat, co kdyby se něco stalo - Nápomoc / Podpora
- Zastoupení členem domácnosti nebo osobou blízkou
- Zvláštní příjemce sociálních dávek
- Opatrovnictví pro správu jmění     
- Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti
- Opatrovnictví s omezením svéprávnosti
- „Akutní“ opatrovník
- Proces opatrovnictví a omezování svéprávnosti 
- ROZDÍLY (laicky a zjednodušeně) - Omezení svéprávnosti / Zastupování členem domácnosti
 
VZORY

 Metodika výkonu veřejného opatrovnictví

 • Jedná se o 2. přepracované vydání Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z roku 2020, na kterém se podílel kolektiv autorek: Zuzana Machová, Alena Nosková, Monika Ondráčková, Jana Ouřetská.

 • Metodika veřejného opatrovnictví byla napsána v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a  kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI, Reg č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010322.

 • Publikace ke stažení zde.

VZORY

Metodiky Ministerstva vnitra

VZORY

Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí

INSTAND, z. ú.

Veřejný ochránce práv

Podpora, ochrana a svéprávnost lidí s mentálním postižením podle NOZ

VZORY
PŘÍKLADY

Manuál sociálního pracovníka - Svéprávnost a právní ochrana uživatelů sociálních služeb podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Manuál je zaměřen na právní otázky týkající se problematiky svéprávnosti a opatrovnictví a v obou těchto tématech zpracovává jak hmotněprávní úpravu, obsaženou právě v občanském zákoníku, tak úpravu procesní, obsaženou především v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
 • Autoři: JUDr. Maroš Matiaško, LL.M., Mgr. Anna Hofschneiderová; Rok vydání: 2015
 • Publikace ke stažení zde.
VZORY     

Opatrovnictví v praxi

 • V roce 2020 vydala Liga vozíčkářů, z. ú. Jedná se o příručku zaměřenou na laiky a jejich otázky.
 • Publikace ke stažení zde.

Liga lidských práv

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky