Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji - projekt ukončen 30. 9. 2019

OPZ

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. října 2016 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733. Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců a bude ukončen k 30. 9. 2019. Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 7 025 696,25 Kč. 

Projekt je zacílen na podporu odborníků pracujících s rodinami s dětmi na území Libereckého kraje. Cílem je zvýšení kvality sociální a komunitní práce s těmito klienty a podpora systémové spolupráce všech hlavních subjektů péče o rodinu a dítě.

Projekt je navázán na projekt "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji". Oba projekty jsou reakcí na nedostatečnou místní i kapacitní dostupnost sociálních služeb pro rodiny a děti (Sociálně aktivnizační služby a Nízkoprahové zařízení pro děti a mláděž). Zejména na skutečnost, že tyto subjekty na území kraje ani jednotlivých obcí s rozšířenou působností nemají nastaven jednotný způsob spolupráce s orgány SPOD a dalšími subjekty, které vstupují do řešení problémů rodin s dětmi.


AKTIVITY PROJEKTU

1. Vzdělávání a podpora kvality práce pracovníků odd. sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK

a) odborné vzdělávání pracovníků oddělení sociální práce

b) supervize pracovníků pod vedením Mgr. Květuše Slukové, Ph.D.

c) podpora vytváření metodických postupů pro jednotný výkon sociálně-právní ochrany dětí v území

2. Nastavení a podpora systémové spolupráce subjektů v LK, jejímž klientem je rodina s dítětem

a) vzdělávání zaměstnanců dotčených subjektů v metodách sociální práce s rodinou s dětmi - Rozpis seminářů (.pdf, 204 kB, 13. 3. 2024)

b) Kulaté stoly v jednotlivých ORP facilitují Mgr. Zdeňka Svobodová a Petr Hampacher - Harmonogram kulatých stolů (.pdf, 288 kB, 13. 3. 2024)

c) vytvoření vzdělávacích videí o subjektech zajišťujících podporu rodin s dětmi zajišťuje Televizní tvorba Brno – Davels, s.r.o.

 

 • ​Vzdělávací video - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Youtube video

   

 • Vzdělávací video - Orgány sociálně-právní ochrany dětí
 • Youtube video

 

 • Vzdělávací video - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Youtube video

 

 • Vzdělávací video - Služby pověřené osoby

 

 

Youtube video

 

 

d) semináře dobré praxe - jednou ročně se uskuteční dvoudenní seminář dobré praxe, který bude zaměřen zejména na sdílení zkušeností a příkladů z praxe

       Seminář dobré praxe 14. - 15. 9. 2017

        Seminář dobré praxe 13. - 14. 9. 2018

        Seminář dobré praxe 12. - 13. 9. 2019

 

3. Rodinná politika Libereckého kraje

a) vytvoření pracovního místa koordinátora/ky rodinné politiky

b) tvorba Strategického plánu Rodinné politiky Libereckého kraje

c) tvorba Plánu pro vyhledávání náhradních rodičů v Libereckém kraji

 

4. Vstupní, průběžná a závěrečná evaluace projektu


ÚVODNÍ KONFERENCE K PROJEKTŮM „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ a  „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“                                                                                                 

Termín konání: středa 24. 5. 2017 (10 – 13 h)

Místo konání: multimediální sál KÚ LK

Program:

 1. Úvodní slovo - Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pověřen řízením rezortu sociálních věcí
 2. Představení projektu "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a informace o veřejných zakázkách - Mgr. Tomáš Pavlů, Mgr. Jiří Tůma Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK (.pdf, 172 kB, 13. 3. 2024)                                                                                                                                                                                                                              
 3. Představení aktivit projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ a stavu jejich realizace - Bc. Jana Navrátilová  Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK (.pdf, 323 kB, 13. 3. 2024)
 4. Rodinná politika Libereckého kraje - Ing. Kateřina Hájková, krajská koordinátorka Rodinné politiky Libereckého kraje Rodinná politika LK prezentace (.pdf, 533 kB, 13. 3. 2024)
 5. Diskuse

PROJEKTOVÝ TÝM

Mgr. Kateřina Blažková, manažerka projektu 

Bc. Nikola Malíková, finanční manažerka projektu 

Bc. Jana Navrátilová, odborný garant projektu 

Ing. Kateřina Hájková, koordinátorka rodinné politiky 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky