Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji - projekt ukončen 31. 1. 2020

OPZ

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. října 2016 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem " Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734.

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 114.142.921,50 Kč. 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 10. 2016

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2020

Doba trvání (v měsících): 40

Cílem projektu je optimalizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro služby SAS (sociálně aktivizační služeby pro rodiny s dětmi)  a NZDM (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). V rámci Libereckého kraje vznikne síť sociálních služeb se zaměřením na podporu rodin v nepříznivých sociálních situacích. Projekt předpokládá plošné pokrytí Libereckého kraje dvěma druhy služby, vždy s vazbou na obec s rozšířenou působností v níž je situován orgán sociálně právní ochrany dětí, který je důležitým partnerem v oblasti péče o rodinu v dané lokalitě(v projektu je kladen důraz na regionální ukotvení sociální služby). Projekt navýší kapacity obou druhů sociálních služeb v území. Poskytovatelé, vybraní v rámci projektu, budou zajišťovat minimální okamžitou kapacitu služby s minimálním garantovaným počtem odborných pracovníků. Cílem je zajištění služeb sociální prevence, podporujících stabilní fungování rodin s dětmi. K dosažení stanovených cílů má pomoci i další projekt Libereckého kraje, který je zaměřený na systémovou podporu práce s rodinou. V rámci systémového projektu se budou konat kulaté stoly se všemi aktéry, kteří nějakým způsobem s rodinou pracují, včetně poskytovatelů služeb podpořených z tohoto projektu.


METODICKÝ SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SAS a NZDM ze dne 20. 11. 2018

Zápis metodický seminář (.pdf, 310 kB, 13. 3. 2024)Prezentace metodický seminářPrezentace metodický seminář (.pptx, 218 kB, 13. 3. 2024)


METODICKÉ SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SAS a NDZM ze dne 29. 1. 2018 Zápis z metodického setkání leden 2018Zápis z metodického setkání leden 2018 (.pdf, 374 kB, 13. 3. 2024)

ÚVODNÍ SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SAS a NZDM ze dne 16. 8. 2017 Úvodní setkání s poskytovateli 16.8.2017Úvodní setkání s poskytovateli 16.8.2017 (.pdf, 191 kB, 13. 3. 2024)


ÚVODNÍ KONFERENCE K PROJEKTŮM „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ a „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“                                                                                                  

Termín konání: středa 24. 5. 2017 (10 – 13 h)

Místo konání: multimediální sál KÚ LK

Program:

  1. Úvodní slovo - Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pověřen řízením rezortu sociálních věcí
  2. Představení projektu "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a informace o veřejných zakázkách - Mgr. Tomáš Pavlů, Mgr. Jiří Tůma  Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK (.pdf, 172 kB, 13. 3. 2024)                                                                                                                                                                                                                                        
  3. Představení aktivit projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ a stavu jejich realizace - Bc. Jana Navrátilová Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK (.pdf, 323 kB, 13. 3. 2024)
  4. Rodinná politika Libereckého kraje - Ing. Kateřina Hájková, krajská koordinátorka Rodinné politiky Libereckého kraje  Rodinná politika LK (.pdf, 533 kB, 13. 3. 2024)
  5. Diskuse

Monitorovací list (.docx, 233 kB, 13. 3. 2024)


Doplňující informace k aktivitám projektu Vám poskytne:

Mgr. Kateřina Blažková, manažerka projektu 

Bc. Nikola Malíková, finanční manažerka projektu 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky