Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji - projekt ukončen 31. 12. 2019

 OPZ

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. ledna 2017 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ 03.2.63/0.0/0.0/15­_007/0003861.

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 9.729.456,24 Kč.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Doba trvání (v měsících): 36

Cílem projektu je zvýšit dostupnost a kvalitu služeb v Libereckém kraji.

Projekt je zaměřený na rozvoj procesů v oblasti plánování sociálních služeb v Libereckém kraji v návaznosti na legislativní změny související s financováním sociálních služeb a s povinností krajů sestavovat „Základní síť sociálních služeb“.

Důležitou aktivitou projektu je zavedení mechanismu sběru dat z území kraje, jejich utřídění, analyzování a vyhodnocení v návaznosti na plánování a síťování sociálních služeb. Vytvoření webové aplikace usnadní komunikaci mezi subjekty plánování (krajem, obcemi) a poskytovateli.

Cílové skupiny projektu:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

  • Pracovníci v sociálních službách

  • Sociální pracovníci

Cílem projektu je vytvořit stabilní systém plánování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji a zajistit tak dostupnost sociálních služeb osobám ohrožených sociálním vyloučením a umožnit jim návrat na trh práce. Dalším cílem projektu je nastavit a zajistit procesy při sběru a analýze dat na území LK pro stanovení konceptu „ Základní sítě Libereckého kraje a strategie rozvoje sociálních služeb a tím zvýšit informovanost o sociálních službách.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky