Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Klíčové aktivity projektu

 1. Podpora a rozvoj procesů plánování sociálních služeb při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji

 • Analýza komunitního plánování v území a komunitních plánů obcí (II. a III. typu)

 • Analýza jednotlivých cílových skupin a návrh strategie – podklad pro analytickou
  a strategickou část plánu

 • Facilitace a vedení kulatých stolů v obcích s rozšířenou působností k mapování potřebnosti sociálních služeb v lokalitě a k nastavení opatření k jejich rozvoji

Výstupy:

 • Analýza procesů komunitního plánování obcí a komunitních plánů Libereckého kraje

 • Analýza cílových skupin pro SPRSS LK

 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (2018 – 2020)

 • Akční plán pro daný rok

 • Metodika pro obecní samosprávy k procesu spolufinancování sociálních služeb v rámci sítě Libereckého kraje  -  dostupná ke stažení zde   Metodika pro obecní samosprávy

 • Konzultační odborná podpora k procesům plánování

 • Facilitace kulatých stolů v rámci jednotlivých území kraje (obce III. typu) k potřebnosti sociálních služeb na daném území

  • zápisy:

2. Podpora a rozvoj procesů při řízení, rozvoji, financování a kontroly sociálních služeb v Libereckém kraji

 • Zavedení Karet řešených potřeb sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen „Karty potřeb“)

 • Informační kampaň

 • Zpracování metodiky věcných kontrol sociálních služeb na místě

Výstupy:

 • Vznik minimálně 33 Karet potřeb a jejich zavedení do praxe sociálních služeb v Libereckém kraji.

 • Metodický dokument popisující používání Karet potřeb pro všechny druhy sociálních služeb.

 • Proškolení všech pracovníků ORFSS KÚ LK v používání Karet potřeb (12 pracovníků)

 • Proškolení zástupců sociálních odborů obcí Libereckého kraje (obce II. a III. typu)

 • Proškolení zástupců poskytovatelů sociálních služeb pověřených k službám obecného hospodářského zájmu (cca 100 zástupců poskytovatelů)

 • Metodika věcných kontrol

3. IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

 • Liberecký kraj bude mít plně funkční IT aplikaci pro správu Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

 • Liberecký kraj bude mít interaktivní katalog sociálních služeb / sociálních jevů

 • Výstupy spojené s fungováním IT aplikace a katalogu sociálních služeb / sociálních jevů budou srozumitelnou formou představeny veřejnosti

  Výstupy:

 • Rozšíření IT aplikace současné krajské aplikace

 • Interaktivní katalog sociálních služeb / sociálních jevů

 • 2 x – tištěný katalog sociálních služeb / sociálních jevů

 • Metodika sběru dat od poskytovatelů a obcí v rámci IT aplikace

 • Technická dokumentace aplikace a Metodika pro uživatele (kraj, obce, poskytovatelé)

 • Minimálně 6 metodických setkání s poskytovateli

 • Proškolení všech uživatelů aplikace

 • Správa a servis IT systému po dobu projektu

 • Průběžná PR kampaň aktivit (prezentace výstupů dle Katalogu sociálních služeb / sociálních jevů)

4) Zvýšení odborných znalostí a pracovních kompetencí úředníků kraje a obcí zabývajících se plánováním a zjišťováním potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji

 • Vzdělávací kurzy

 • Supervize pracovníků kraje Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Výstupy:

 • Vyškolení pracovníků obcí a kraje zabývajících se procesy plánování a síťování sociálních služeb (20 pracovníků obcí a min. 10 pracovníků KÚ LK)

 • Pracovníci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb budou mít po dobu projektu možnost čerpat supervizi pod dohledem odborného supervizora / kouče.

5) Evaluace projektu

Výstupy:

 • Evaluační zprávy

6) Řízení projektu

Výstupy:

 • Vedení aktivit k naplnění cílů projektu

 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky