Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Územně analytické podklady obcí

Územně analytické podklady obcí pořizují pro celé své správní území úřady územního plánování. ÚAP slouží ke zjišťování a vyhodnocování stavu území, ověřují možnosti a podmínky jeho změn a slouží k pořízení územně plánovací dokumentace, její změně a pro rozhodování v území obcí. 

ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území, vyhodnocují vyváženost vztahu podmínek v území pro příznivé životní prostředí, pro sociální soudržnost a pro hospodářský rozvoj (rozbor udržitelného rozvoje území) a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky