Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Územní studie pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo pro potřeby prověření vybraných republikově významných záměrů zasahujících území Libereckého kraje 2 územní studie. 

Územní studie „Prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek“ zpracovaná v roce 2013 pro potřeby Aktualizace č. 1 PÚR ČR je k dispozici na webu MMR www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti/Uzemni-studie-Provereni-mozne-varianty-vedeni-110.

Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště - Rádelský Mlýn - Úlibice“ zpracovaná v roce 2012 v souvislosti s plněním úkolu vyplývajícího z článku 114 Politiky územního rozvoje ČR 2008 je k dispozici na webu MMR
www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti/Uzemni-studie-koridoru-kapacitni-silnice-S5-usek.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky