Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje po Aktualizaci č. 1 a 2 (účinné od 3. 1. 2024)

Úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje po Aktualizaci č. 1 a 2 bylo vyhotoveno ze ZÚR LK (vydaných 2011), Aktualizace č. 1 ZÚR LK (vydané dne 30. 3. 2021) a Aktualizace č. 2 ZÚR LK (vydané dne 28. 11. 2023). Úplné znění ZÚR LK po Aktualizaci č. 1 a 2 je závazné od 3. 1. 2024, kdy nabyla účinnosti Aktualizace č. 2 ZÚR LK.

Do úplného znění ZÚR LK po Aktualizace č. 1 a 2 je možné nahlížet na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, 13. patro, místnost č. 1329, na adrese U Jezu 642/2a, Liberec.

 • 1. Text ZÚR LK výrok (.pdf)
  1 MB
  06. 06. 2024 10:17
 • 2. Výkres uspořádání území kraje (.pdf)
  12 MB
  06. 06. 2024 11:37
 • 3. Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES (.pdf)
  10 MB
  06. 06. 2024 11:38
 • 4. Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality (.pdf)
  7 MB
  06. 06. 2024 11:37
 • 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (.pdf)
  9 MB
  06. 06. 2024 11:38
 • 6. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií (.pdf)
  8 MB
  06. 06. 2024 11:38
 • 7. Schéma kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory k zásadám Z60 a Z60a cestovního ruchu (.pdf)
  2 MB
  06. 06. 2024 12:48
 • 8. Schéma vymezení městských a venkovských prostorů k zásadě Z54 (.pdf)
  2 MB
  06. 06. 2024 12:48
 • 9. Schéma území s prioritním řešením ochrany proti povodním k zásadě Z29 (.pdf)
  2 MB
  06. 06. 2024 12:48
 • 10. Schéma rozdělení území dle vhodnosti pro umísťování vysokých větrných elektráren k zásadě Z31 (.pdf)
  2 MB
  06. 06. 2024 12:48
 • 11. Koordinační výkres (ODŮVODNĚNÍ) (.pdf)
  13 MB
  06. 06. 2024 11:37

DATA, GIS
Vektorová data z úplného znění ZÚR jsou k dispozici úřadům územního plánování v Tematické databázi ÚAP LK na extranetu kraje pod zaheslovaným přístupem. Data ze ZÚR LK poskytují projektantům územních plánů úřady územního plánování spolu s ostatními daty potřebnými pro zpracování územních plánů.

Pro přímé použití v GIS je veřejně k dispozici WMS služba zgeoreferencovaných rastrů výkresů z úplného znění ZÚR pod odkazem
https://maparcgis.kraj-lbc.cz/arcgis/services/11/ZURLK_UZ_poA1aA2_2024/MapServer/WMSServer?

Pro podrobnější prohlížení výkresů ZÚR v internetovém prohlížeči je veřejně k dispozici mapová aplikace pod odkazem 
https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=8426157a8bed427ba2adccd503f7b7b8

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky