Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 (účinné od 27. 4. 2021 do 3. 1. 2024))

Úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 bylo vyhotoveno ze ZÚR LK (vydaných 2011) a Aktualizace č. 1 ZÚR LK (vydané dne 30. 3. 2021). Úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 bylo účinné od 27. 4. 2021 do 3. 1. 2024.

Do úplného znění ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 je možné nahlížet na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, 13. patro, místnost č. 1329, na adrese U Jezu 642/2a, Liberec.

 • 1. Text ZÚR LK výrok (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 11:25
 • 2. Výkres uspořádání území kraje (.pdf)
  12 MB
  11. 03. 2024 11:26
 • 3. Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES (.pdf)
  11 MB
  11. 03. 2024 11:27
 • 4. Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality (.pdf)
  7 MB
  11. 03. 2024 11:29
 • 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (.pdf)
  9 MB
  11. 03. 2024 11:28
 • 6. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií (.pdf)
  8 MB
  11. 03. 2024 11:30
 • 7. Schéma kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory k zásadám Z60 a Z60a cestovního ruchu (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 11:30
 • 8. Schéma vymezení městských a venkovských prostorů k zásadě Z54 (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 11:31
 • 9. Schéma území s prioritním řešením ochrany proti povodním k zásadě Z29 (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 11:31
 • 10. Schéma rozdělení území dle vhodnosti pro umísťování vysokých větrných elektráren k zásadě Z31 (.pdf)
  2 MB
  11. 03. 2024 11:32
 • 11. Koordinační výkres (odůvodnění) (.pdf)
  12 MB
  11. 03. 2024 11:33

CIZÍ JAZYKY

Úplné znění ZÚR LK v německém jazyce je k dispozici na odkazu
https://maparcgis.kraj-lbc.cz/App/oupsr/stavUP/JDM/ZURLKDE/info.pdf

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky