Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Projekt CROSS-DATA

logo CROSS-DATA

Liberecký kraj byl partnerem projektu CROSS-DATA, který byl realizován od 1. 3. 2010 do 31. 5. 2013 v programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko Cíl 3/Ziel 3. Projekt byl spolufinancován EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF. 

Základní informace k projektu

Projekt CROSS-DATA se celým názvem jmenuje Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování) Grenzüberschreitendes Datenmanagement für raumbezogenen Planungen (Sächsisch-Tschechisches Rauminformationssystem).
Lead partnerem (hlavním partnerem) projektu je Saské státní ministerstvo vnitra Sächsisches Staatsministerium des Innern. Projektovými partnery na české straně je kromě Libereckého kraje i Karlovarský kraj a Ústecký kraj. Projektovými partnery na saské straně jsou kromě lead partnera příslušně regionální územně plánovací svazy (Svaz pro územní plánování jihozápadního Saska Regionaler Planungsverband Südwestsachsen, Svaz pro územní plánování Horní údolí Labe/východní Krušnohoří Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Svaz pro územní plánování regionu Horní Lužice-Dolní Slezsko – Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien) a Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit společný dvojjazyčný Česko-saský informační systém územního plánování pro potřeby územního plánování, regionálního rozvoje a další uživatele územně relevantních dat. Orgány územního plánování mohou v rámci geoportálu navzájem sdílet aktuální a homogenní geodata o svých regionech pro potřeby koordinace rozvoje území s ohledem na širší vztahy. Na základě vzniklé jednotné databáze v GIS je možné rovněž vytvářet přeshraniční rozvojové dokumenty pro úroveň obcí i regionů. Při realizaci projektu bylo využito zkušeností lead partnera z realizace obdobného projektu s Polskem na vytváření Německo-polského informačního systému územního plánování.

 

logo EU logo Ziel3

Výstupy z projektu

 1. Web projektu CROSS-DATA  http://cross-data.eu
 2. Brožura o systémech prostorového plánování v Sasku a v Česku   (1. aktualizace 12/2015)
  http://cross-data.eu/wp-content/uploads/2019/Ergebnisse/CrossData_Broschuere_2016-CZ.pdf                                   
 3. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje v německém jazyce 
  https://maparcgis.kraj-lbc.cz/App/oupsr/stavUP/JDM/ZURLKDE/info.pdf
 4. Katalog dat porovnávající české a saské položky ÚPD 
  https://crossdata.kr-karlovarsky.cz/CrossDataCatalog/View
 5. Česko - saský informační systém územního plánování - transformovaný po období udržitelnosti na následující zjednodušené česko - německé rozdělovníky pro vyhledávání plánovacích dokumentů a služeb CROSS-DATA pro území partnerů projektu

     vyhledávání dokumentů územního plánování (česky)
https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?  id=e92a2c8c2c7a4f4c9ba6bceddfa66208

     vyhledávání dokumentů územního plánování (německy)
https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=da33546541ab43888bcab3a4ee0de8ec
            
      vyhledávání služeb CROSS-DATA (česky)
https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cd522e801c67472794bd0af906287d88
            
       vyhledávání služeb CROSS-DATA (německy)
https://maparcgis.kraj-lbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1f298c324a3748e681a781ef72c9eb7c

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky