Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Přerušení činnosti zdravotnického zařízení

  • Oznámení o přerušení poskytování zdravotních služeb (.pdf)
    231 kB
    12. 02. 2024 10:20
  • Oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb (.pdf)
    231 kB
    12. 02. 2024 10:20

Kontaktní osoba: 

Bc. Martina Lhotková, tel. 485 226 374, email: martina.lhotkova@kraj-lbc.cz

Poskytovatel může přerušit poskytování zdravotních služeb nejdéle na dobu 1 roku. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc. 

Poskytovatel je povinen přerušení poskytování zdravotních služeb písemně oznámit nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž hodlá poskytování zdravotních služeb přerušit, příslušnému správnímu orgánu a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; současně je povinen tuto informaci uveřejnit tak, aby byla přístupná pacientům. 

Po dobu přerušení poskytování zdravotních služeb je poskytovatel povinen zajistit, aby v případě pacienta, kterému poskytoval zdravotní služby a který si v době přerušení zvolí k poskytování zdravotních služeb jiného poskytovatele, nebo je to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb pro tohoto pacienta, byla předána kopie zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotnické dokumentace poskytovateli, který má zdravotní služby poskytnout nebo převzít pacienta do péče. 

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky