Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Změna oprávnění k poskytování zdravotních služeb

 • Žádost o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění - změna oboru, místa poskytování, doby platnosti (.pdf)
  282 kB
  12. 03. 2024 09:42
 • Žádost o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění - změna odborného zástupce, změna sídla (.pdf)
  321 kB
  12. 03. 2024 09:42
 • Oznámení - změna názvu poskytovatele, osobních údajů poskytovatele (.pdf)
  316 kB
  12. 03. 2024 09:42

Informace pro žadatele o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dále jen "žádost o změnu rozhodnutí")

Poskytovatel zdravotních služeb podá žádost o změnu rozhodnutí v případě zamýšlené změny:

 1. rozsahu zdravotních služeb týkající se formy, oboru, druhu nebo názvu zdravotní péče nebo zdravotní služby, včetně provádění pouze prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení (správní poplatek 500 Kč)
 2. adresy sídla a místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, adresy místa pracoviště poskytovatele ZZS, ZDS nebo PPNP nebo adresy místa kontaktního pracoviště, (změna sídla bez správního poplatku; změna místa poskytování, adresy pracoviště nebo místa kontaktního pracoviště správní poplatek 500 Kč)
 3. doby platnosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb (správní poplatek 500 Kč)
 4. odborného zástupce (bez správního poplatku). 

Žádost o změnu rozhodnutí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje údaj o požadované změně a doklady podle § 18 odst. 2 zákona o zdravotních službách prokazující splnění podmínek pro poskytování zdravotních služeb po změně oprávnění, a to v rozsahu odpovídajícím požadované změně.

Pokyny k úhradě správního poplatku:

Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení ve věci rozsahu zdravotních služeb, místa poskytování zdravotních služeb nebo doby platnosti oprávnění podléhá dle položky 25 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 500 Kč. Správní poplatek ve výši 500 Kč lze uhradit:

 • převodem na číslo účtu: 19-7964100227/0100, var. symbol 136109, specifický symbol IČO poskytovatele,

nebo

 • v pokladně Krajského úřadu Libereckého kraje (10. patro).

Při změně sídla nebo odborného zástupce se správní poplatek se nehradí!

 

Kontaktní osoba: 

Bc. Martina Lhotková, tel. 485 226 374, email: martina.lhotkova@kraj-lbc.cz

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky