Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Stížnosti

Stížností se rozumí mezní řešení nespokojenosti, když před tím selhaly všechny možnosti komunikace pacienta s poskytovatelem zdravotních služeb.

Legislativně upravuje stížnosti proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Stížnost může podat:

a) pacient,

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává PŘÍMO poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů, a to např.: 

  • podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů - komory dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor; komory jsou kompetentní řešit stížnosti na výkon povolání svých členů. 
  • podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění příslušných předpisů - při pochybnostech o správném vykazování hrazených služeb a jejich úhradě

Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátu hlavního města Prahy  (příslušnost se řídí místem poskytování zdravotních služeb) s uvedením důvodu/ů nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Postup při vyřizování stížností (.pdf, 336 kB, 14. 3. 2024) je také zveřejněn na Úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje.

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Marcinková, tel. 485 226 546

email: katerina.marcinkova@kraj-lbc.cz

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky