Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

CITES

Dobrý den,
vítejte na stránkách týkajících se problematiky CITES a otázkou obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Pokud nenaleznete ve zde zveřejněných dokumentech odpověď na svou otázku či informaci, bez ostychu se můžete obrátit přímo na adresu :  petr.havlicek@kraj-lbc.cz , nebo telefonicky na č. 485 226 386.
 

Novela zákona č. 100/2004 Sb.

Od 1.1.2010 vstoupila v platnost novela zákona č.100/2004 Sb. o obchodování s ohroženými druhy (zákon CITES) - text novely je k dispozici zde :

Novela zákona od 1. 1. 2010 (__)

Základní změny v novele zákona naleznete zde :  Informace o hlavních změnách v zákoně č. 100/2004 Sb. od 1.1.2010 (__)

 
Žádost o registraci je nutno podat písemnou formou, je možno použít formulář zde 

Žádost o registraci / přeregistraci držitele exempláře CITES  

Tuto žádost je možné použít i při přihlašování (registraci) papoušků šedých - žako, která je nově povinná od 6.2.2017. Od tohoto termínu má každý vlastník tohoto exempláře povinnost do 30 dnů papouška zaregistrovat na příslušném krajském úřadě dle místa trvalého bydliště. A to i ten, kdo má v držení papoušky s dříve vystaveným registračním listem - tj. tuto povinnost mají opravdu všichni chovatelé žaků bez výjimky!  K žádosti je pak nutné doložit způsob nabytí (získání) papouška - kdy a od koho byl získán (možno použít doklad o přenechání exempláře - viz níže) . I když se totiž žako úředně neregistroval, stále byl v CITESu a chovatelé měli podle zákona povinnost s přenecháním papouška předat novému vlastníkovi listinnou podobu dokladu o nabytí, ať se jednalo o prodej, dar, přenechání, výměnu a jiné formy získání.
 

Žádosti o výjimku ze zákazu komerčních činností se podává výhradně na tomto formuláři : 

Formulář k podání žádosti o výjimku EU  současně s přílohou k žádosti : Příloha k žádosti o výjimku   yes

 

Doklad při prodeji či přenechání exempláře , který nepodléhá povinné registraci, ale je z příloh "A" nebo "B" evropského nařízení - možno použít formulář zde :  Doklad k prodeji či přenechání exempláře (__)

Informace pro držitele registrovaných druhů ptáků CITES ohledně výkladu pojmu nezaměnitelného označení kroužky (otevřenými, půlenými) :  Informace o označení ptáků kroužky

Jak značit exempláře druhů CITES ? :  Označování exemplářů CITES  

Zařazení druhů do příloh A - B - C k nařízení Rady ES č. 338/97 naleznete na tomto odkazu : Nové přílohy A,B,C,D platné od 10.8.2013   


enlightened !!!  S EXEMPLÁŘI PŘÍLOHY "A" JE ZAKÁZÁNA VEŠKERÁ KOMERČNÍ ČINNOST (např. prodej,koupě, nabízení k prodeji, výměna či směna zvířat, využívání za účelem zisku - výstava, předváděcí akce apod.)  BEZ PLATNÉHO POTVRZENÍ O VÝJIMCE ZE ZÁKAZU KOMERČNÍCH ČINNOSTÍ !!!

Zákon č. 100/2004 Sb. platný od vstupu ČR do EU (1.5.2004) do 31.12.2009 (od 1.1.2010 novela) :                  Zákon č. 100/2004 Sb. (obchodování s ohroženými druhy) 

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 100/2004 Sb.:  Vyhláška č. 227/2004 Sb.

Výklad o CITES od vstupu do EU ( od 1.5.2004)  : Výklad k zákonu , Informace k Cites v EU


Pro bližší informace, dotazy, konkrétní případy zde nenalezené je možno se informovat na adrese :  petr.havlicek@kraj-lbc.cz , tel. č. 485 226 386

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky