Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Podpora péče o krajinu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, podpora činnosti zařízení poskytujících pěči o zvířata v nouzi, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami.

Aktuálně

Kastrace koček: Na doporučení krajské veterinární správy je potřeba viditelně označit vykastrované kočky, například odstřižením špičky boltce levého ucha (veterinářem). Díky tomu není nutné znovu odchytávat již kastrované kočky, vystavovat je stresu z dočasné hospitalizace a šetří se tím také prostředky na anestezii, protože jizvy po kastraci u některých samic je po čase problematické rozeznat. 

"Dne 19. 12. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 630/23/ZK vyhlášení programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“ s celkovou finanční alokací 3 000 000 Kč."

kalendarVyhlášení: 20.12.2023       kalendarZahájení: 01.02.2024             kalendarUkončení: 29.02.2024

ÚČEL PODPORY A)

  • Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně
  • Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy
  • Zajištění stávajících vodních nádrží proti utonutí živočichů

ÚČEL PODPORY B)

  • Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi
  • Podpora kastrace opuštěných a zdivočelých koček (Felis catus)
  • Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat

ÚČEL PODPORY C)

  • Údržba a obnova drobných památek v krajině

Pro více informací navštivte stránku Dotace Libereckého kraje

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky