Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů

Podpora opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025.

Aktuálně

Dne 19. 12. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 630/23/ZK vyhlášení programu Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů v roce 2024 s celkovou finanční alokací 5.000.000 Kč.


Dne 30. 5. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 184/23/ZK rozdělení dotací v rámci programu Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů v roce 2023 v celkové výši 2.440.567 Kč. Informace najdete vlevo na obrazovce v "Souborech ke stažení."  

kalendarVyhlášení: 20.12.2023       kalendarZahájení: 01.02.2024             kalendarUkončení: 29.02.2024

ÚČEL PODPORY 

  • aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití
  • vznik / provoz RE-USE center v obcích
  • vznik / provoz prodejen „bez obalu“
  • opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní náklady provozovny, náklady na publicitu)
  • pořízení domácích kompostérů
  • pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady
  • pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů
  • pořízení nádob na oddělený sběr kovových odpadů
  • vznik / provoz zařízení k využití bioodpadů (včetně malých zařízení a komunitních kompostáren)
  • plnění nově vzniklých povinností v souvislosti s novým zákonem o odpadech v oblasti třídění, zpracování a využití odpadů

Pro více informací navštivte stránku Dotace Libereckého kraje

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky