Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

Podpora environmentálně citlivých opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a sídel.

Aktuálně

19 12. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 630/23/ZK vyhlášení programu Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v roce 2024 s předpokládanou finanční alokací 15.000.000 Kč.


29. 8. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 371/23/ZK poskytnutí dotací z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v roce 2023 v celkovém objemu 8.862.276 Kč. Informace najdete vlevo na obrazovce v "Souborech ke stažení."  

kalendarVyhlášení: 20.12.2023       kalendarZahájení: 01.02.2024             kalendarUkončení: 31.03.2024

ÚČEL PODPORY

  • tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině                   
  • obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv
  • regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení
  • tvorba a obnova nefunkčních přírodě blízkých malých vodních nádrží (max. 2 ha s min. 15% podílem litorálu)
  • zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí
  • opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných areálech a budovách úřadů, škol, knihoven a dalších veřejných budov (řešení nad rámec povinností dle vodního zákona)

Pro více informací navštivte stránku Dotace Libereckého kraje

Kontakty

Všechny kontakty
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky